Sign In

Indikaattorit prosessiteollisuuden resurssitehokkuuden mittaamiseen

 

Asiakkaat / yhteistyökumppanit: INEOS, Petronor, BASF, TU Dortmund University, University of Valladolid

iStock_000016426908Large.jpg

 HAASTE

   
Prosessiteollisuuden resurssitehokkuuden arviointi on hyvin monimutkaista. Tuotanto-olosuhteet vaihtelevat, ja resurssitehokkuus määräytyy varsinaisen toiminnan, ei suunnitellun ihannetoiminnan pohjalta. Olemassa olevat tehokkuuden tunnusluvut, KPI:t tukevat vain harvoin tehdastoiminnan päätöksentekoprosesseja. Lisäksi toimintokohtainen resurssitehokkuus ja tehtaan kokonaisresurssitehokkuus voivat olla ristiriidassa.
 

 RATKAISU

   

Laadittiin systemaattinen konsepti ja vaihekohtainen opastus oikea-aikaisten resurssitehokkuusindikaattorien valintaan siten, että indikaattorit tukevat päivittäisen toiminnan valvontaa ja lyhyen tähtäimen ratkaisujen tekoa.
  

 HYÖTY

   

Tuloksena saatiin

  • parantunut resurssitehokkuus ilman isoja teknologiainvestointeja
  • kustannussäästöjä ja vähemmän jätettä ja päästöjä
  • laaja yhtenäisten indikaattorien käyttöönotto prosessiteollisuudessa