Sign In

Liiketoiminta-alueet

VTT:n vuosikertomus 2016

VTT Liiketoiminta-alueet

Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut

Liiketoiminta-alueemme tutkimus- ja kehitystyön keskeisinä tavoitteina ovat digitalisaatiota monipuolisesti hyödyntävät ratkaisut teollisuuden, terveydenhuollon ja älykkäiden ympäristöjen sovelluksiin. Toimimme sovellusalueilla globaalisti yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja tutkimustahojen kanssa. Tarjoamamme ja osaamisemme kattavat koko teknologiaketjun "piistä pilveen", mikroelektroniikasta digitaalisiin palveluihin.

Toimintamme fokuksessa ovat sensorit ja mittausjärjestelmät, kriittisten infrastruktuurien tietoliikenne, tietoturva, suurten datamäärien analyysimenetelmät sekä innovatiiviset nano-, mikro- ja painetun elektroniikan valmistusteknologiat. Tärkeinä sovellusalueina ovat teollinen internet, diagnostiikka, terveysteknologia ja yhteiskunnan digitalisaatio.

Metrologian tutkimuksen tavoitteena ovat uudet asiakaslähtöiset mittaus- ja jäljitettävyysratkaisut teollisuuden, tutkimuksen sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon tarpeisiin. Edistämme toiminnassamme markkinalähtöistä tutkimuksesta liiketoimintaan -mallia.
 
Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät

Tavoitteenamme on luoda uutta kilpailukykyä tuottamalla teollisuuden ja energiajärjestelmien älykkäitä ratkaisuja. Parannamme valmistavan teollisuuden toimintaedellytyksiä kehittämällä uusia innovaatioekosysteemejä sekä teollisen internetin mahdollistamia uusia ratkaisuja. Tutkimus- ja kehitystyössämme korostuvat teknologian ja liiketoimintamallien rinnakkainen kehittäminen.

Edistämme valmistavan teollisuuden rakennemuutosta kehittämällä uusia materiaaleja, suunnittelu- ja simulointimenetelmiä sekä valmistuksen automaatioratkaisuja. Kehitämme vähähiilisiä ja älykkäitä ratkaisuja energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön. Älykäs liikenne on tärkeä kansainvälinen tutkimuskohde yhdessä laitevalmistajien, väyläsuunnittelijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Palvelumme perustuvat vahvaan materiaali- ja mallinnusosaamiseen sekä teollisen toiminnan että yhteiskunnan infrastruktuurin ymmärtämiseen.
 
Luonnonvara- ja ympäristö­ratkaisut

Liiketoiminta-alueemme keskittyy Suomelle keskeisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Tuotamme ratkaisuja erityisesti bio- ja kiertotalouteen sekä cleantech-sektorille kehittämällä lisäarvoisia tuotteita, resurssitehokkaita teknologioita ja prosessinhallintaa.

Toimintamme nojaa vahvaan osaamiseemme bio- ja elintarviketekniikassa, termokemiallisissa prosesseissa, biomateriaaleissa sekä kemian tekniikassa. Tutkimus- ja kehityspalveluitamme täydentävät monipuoliset pilot-laitteistot, vahva mallinnusosaaminen sekä prosessien ja tuotantokonseptien teknistaloudellinen ja ympäristövaikutusten arviointi.

Tulevaisuuden osalta näemme erityisen mielenkiintoisina lisäarvoiset selluloosatuotteet, kiertotalouden uudet teknologiat ja liiketoimintakonseptit, hiilidioksidin hyödyntämisen raaka-aineena sekä ruokaketjun digitaalisen vallankumouksen.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00