Sign In

Luken ja VTT:n uusi yhteistyö Bioruukissa nopeuttaa yritysten uusien tuotteiden pääsyä markkinoille

16.3.2018

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy yhdistävät osaamisensa VTT:n Bioruukissa Espoossa. Luke on sijoittanut Bioruukin biomassakeskukseen pilottilaitteistojaan, joilla jalostetaan metsä- ja maatalouden biomassaa ja sivutuotteita uudentyyppisiksi korkean lisäarvon tuotteiksi esimerkiksi biohajoaviksi materiaaleiksi sekä kosmetiikka- ja elintarvikekomponenteiksi.

Viideksi vuodeksi solmitun yhteistyösopimuksen tavoitteena on tukea biokiertotalousliiketoimintaa kehittämällä kestäviä ja ekotehokkaita ratkaisuja biomassan koko arvoketjun osalta aina biomassan tuotannosta hankintaan, käsittelyyn, jalostukseen ja kuluttajiin asti.

Yhteistyö palvelee ennen kaikkea yrityksiä.

"Bioruukissa yrityksillä on käytössä Luken ja VTT:n kattava osaaminen ja asiantuntemus koko tuotanto- ja käyttöketjusta", kertoo yksikönjohtaja Leena Paavilainen Lukesta.

Bioruukissa yritykset voivat hoitaa pilotoinnin ja välttyä oman pilotointilaitoksen rakentamiselta. Tavoitteena on tarjota kustannus- ja resurssitehokkaita palveluja ja laiteympäristöjä yritysten tuotekehitykseen. Lisäksi käytettävissä on monipuolista analytiikkaa ja erotustekniikoita.

Luke on sijoittanut Bioruukkiin pilottikoon kuumavesiuuttolaitteen ja ylikriittistä hiilidioksidia käyttävän uuttolaitteen, joissa käytetään biomassan hajottamiseen vain vettä, hiilidioksidia, lämpöä ja painetta. Uusiutuvasta biomassasta saadaan yhdisteitä korvaamaan fossiilisia raaka-aineita ja synteettisiä kemikaaleja. Laitteilla voidaan eristää biomassasta muun muassa niiden bioaktiivisimmat ja tehokkaimmat yhdisteet ympäristöystävällisesti. Pilotti- ja demotoimintaa tukee Luken laboratoriossa tehtävä kokeellinen työ sekä monipuolinen analytiikka erilaisten jakeiden tutkimiseksi. Luken elintarviketutkimus ja koehalli laitteistoineen Jokioisissa mahdollistavat jakeiden jatkojalostuksen.

Bioruukki on suurin biotalouden tutkimusympäristö Pohjoismaissa ja yksi VTT:n merkittävimmistä investoinneista viime vuosina. Sen uuden biomassakeskuksen laboratorio- ja pilotointitilat on suunniteltu pääasiassa metsäbiomassojen prosessointiin ja erikoissellujen valmistukseen, ja ne ovat laajuudeltaan noin 2000 neliömetriä.

Luke ja VTT etsivät aktiivisesti yrityskumppaneita luomaan uusia biotalouden tuotteita.

Ota yhteyttä
 
 
 

​Lisätietoja:

VTT
Jussi Manninen, liiketoiminta-alueen johtaja
puh. 040 5355947
jussi.manninen@vtt.fi

Luonnonvarakeskus
Leena Paavilainen, johtaja (tuotantojärjestelmät)
puh. 0295322020
leena.paavilainen@vtt.fi