Sign In

Medialle

Luomme teknologiasta ja tieteestä ainutkertaisia tuloksia ihmisille

 VTT NewsPublisher

VTT NYT!
Image 1
12.02.2019
Kestävät ja älykkäät yhdyskunnat

Talvirenkaiden käyttöpakkoa noudatetaan hyvin

Suomalaiset ovat tunnollisia talvirenkaiden käyttäjiä, selviää VTT:n tekemästä tutkimuksesta. Kesärenkaiden käyttöä talvella selvitettiin havainnoimalla yli tuhannen henkilöauton renkaat. Niistä vain muutamassa oli kesärenkaat.
Image 1
11.02.2019
Digitaalinen maailma

Uusi verkkotyökalu organisaatioille tekoälykypsyyden testaamiseen

VTT:n kehittämän verkkotyökalun avulla organisaatiot voivat selvittää tekoälyvalmiutensa.
Image 1
07.02.2019
Biotalous

VTT kehitti uudentyyppisen laitteen hankalien jätemateriaalien prosessointiin

Modular Mixer. VTT:n kehittämällä lieriöekstruuderilla on hyvät mahdollisuudet mullistaa kierrätettävien materiaalien käsittelyä ja siten edistää kiertotalousliiketoimintaa.
Image 1
06.02.2019
Biotalous

Kauran kulutusta ja suomalaista kaurabisnestä vahvistetaan uudella tutkimuksella

Kauran kulutus Suomessa on mahdollista tuplata ja vientimäärät moninkertaistaa. Kauralajikkeiden ja -erien yhteyttä laatuun ja prosessoitavuuteen ei kuitenkaan vielä tunneta.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Ajankohtaista

19.02.2019 Ajankohtaista

Robotiikan Startup! Hae mukaan RobotUnion- kiihdytysohjelmaan!

EU-rahoitteinen RobotUnion hanke etsii 20 eurooppalaista yritystä kehittämään valmistus-, elintarvike- ja terveysteollisuuteen sekä julkiseen infrastruktuuriin liittyvää robotiikkaa.13.02.2019 Ajankohtaista

VTT GrowthLab: Jokainen askel kohti turvallisuutta on myös mahdollisuus

VTT:n GrowhtLabissa keskusteltiin, miten asiat saadaan yhdessä eteenpäin kokonaisturvallisuuden esittämiseksi.12.02.2019 Lehdistötiedote

Talvirenkaiden käyttöpakkoa noudatetaan hyvin

Suomalaiset ovat tunnollisia talvirenkaiden käyttäjiä, selviää VTT:n tekemästä tutkimuksesta. Kesärenkaiden käyttöä talvella selvitettiin havainnoimalla yli tuhannen henkilöauton renkaat. Niistä vain muutamassa oli kesärenkaat. 11.02.2019 Lehdistötiedote

Uusi verkkotyökalu organisaatioille tekoälykypsyyden testaamiseen

VTT:n kehittämän verkkotyökalun avulla organisaatiot voivat selvittää tekoälyvalmiutensa. 07.02.2019 Lehdistötiedote

VTT kehitti uudentyyppisen laitteen hankalien jätemateriaalien prosessointiin

Modular Mixer. VTT:n kehittämällä lieriöekstruuderilla on hyvät mahdollisuudet mullistaa kierrätettävien materiaalien käsittelyä ja siten edistää kiertotalousliiketoimintaa. 06.02.2019 Lehdistötiedote

Kauran kulutusta ja suomalaista kaurabisnestä vahvistetaan uudella tutkimuksella

Kauran kulutus Suomessa on mahdollista tuplata ja vientimäärät moninkertaistaa. Kauralajikkeiden ja -erien yhteyttä laatuun ja prosessoitavuuteen ei kuitenkaan vielä tunneta.31.01.2019 Ajankohtaista

Uusien ruokaratkaisujen crEATe-ekosysteemi potkaistiin liikkeelle

crEATe kutsuu kaikki alan toimijat mukaan edistämään ihmisten elinvoimaisuutta, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa muutosta elintarviketaloudessa kuluttajan tarpeet huomioiden. 31.01.2019 Ajankohtaista

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä arviointi kiittää VTT:n osaamista

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 31.1.2019 kesäkuussa 2018 käynnistämänsä riippumattoman arvioinnin tulokset VTT:n roolista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmässä. 31.01.2019 Ajankohtaista

Gradia innovoi biopakkauksia muovin tilalle yhteistyössä VTT:n ja yritysten kanssa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian media-ala on lähdössä kehittämään VTT:n ja keskisuomalaisten PK-yritysten kanssa ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia älykkäitä pakkausratkaisuja biomateriaaleista. 31.01.2019 Lehdistötiedote

Puhtaan veden ja ravinteiden talteenotto saariston, veneiden ja kalajalostamon jätevesistä etenee koevaiheeseen

Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesiä on tulevaisuudessa hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin raaka-aineiden lähteenä. 30.01.2019 Lehdistötiedote

VTT:n ensimmäisessä Gala of Failures -juhlassa hurrattiin epäonnistumisille

"Ei ollut mun vikani, noudatin tarkkaan ohjeita!” Oletko koskaan tuntenut punan nousevan poskipäitä pitkin tai olosi epämukavaksi todettuasi, että nyt tuli mokattua? 30.01.2019 Lehdistötiedote

Suomi tähtää kärkipaikalle autonomisten järjestelmien kehityksessä

Autonomisten järjestelmien globaalit markkinat kasvavat nopeasti: robotiikkaan käytetään arviolta 76 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä. 29.01.2019 Lehdistötiedote

Kansallinen tutkimusohjelma kehittää kotimaista ydinjätehuollon osaamista

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma KYT2018 on nelivuotiskautensa lopussa. Finlandia-talolla 29.1.2019 pidettävässä loppuseminaarissa esitellään ohjelman saavutuksia ja pohditaan, miten kansallinen ydinjätetutkimus parhaiten tukee ydinenergian tu24.01.2019 Lehdistötiedote

VTT ja Xamk yhteistyöhön uusien sellupohjaisten sovellusten pilotoimisessa

Uusiutuva suomalainen metsäteollisuus tarvitsee korkean lisäarvon sovelluksia, jotka vastaavat kestävän talouskehityksen globaaleihin haasteisiin. 24.01.2019 Lehdistötiedote

Kuntien digipotentiaali löytyy organisaatiorajat ylittävistä asiakaslähtöisistä uusista palveluista

Digitalisaatio tarjoaa kunnille suuria hyöty- ja säästömahdollisuuksia, selviää valtioneuvoston teettämästä selvityksestä. Digitalisaation kypsyysmalli havainnollistaa, missä määrin kunta hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia.23.01.2019 Lehdistötiedote

VTT ja ESA strategiseen yhteistyöhön 5G-verkkojen kehittämiseksi avaruustoiminnassa

VTT ja Euroopan johtava avaruusjärjestö ESA ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta 5G-tietoliikenneverkkojen kehittämiseksi avaruusalan tarpeisiin. 23.01.2019 Lehdistötiedote

Metsien hiilensidonta palveluiksi VTT:n johtamassa hankkeessa

VTT johtaa joulukuussa 2018 käynnistynyttä Forest Flux EU-hanketta, jossa luodaan kaupallisia palveluita metsien hiilivaraston ja hiilen sitomisen arviointiin. 22.01.2019 Lehdistötiedote

VTT:ltä suurvahinkoja aiheuttavien ääritilanteiden todennäköisyyksien arviointiin aiempia tarkempi arviointimenetelmä

VTT:n tutkijat kehittivät harvinaisten ääritilanteiden, kuten myrskyjen, tulvien ja maanjäristysten todennäköisyyksien arviointiin entisiä tarkemman arviointimenetelmän. 21.01.2019 Lehdistötiedote

Eurooppalainen konsortio kehitti komponentteja keski-infrapunaspektroskopiaan perustuvia pienoiskaasuantureita varten

EU:n Horizon 2020-ohjelmaan kuuluvassa MIREGAS-hankkeessa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkimustiimit kehittivät yhdessä eurooppalaisten kumppaniensa kanssa uusia komponentteja miniaturisoituja kaasuantureita var17.01.2019 Lehdistötiedote

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua.

 Lehdistötiedotteet

12.02.2019 Kestävät ja älykkäät yhdyskunnat

Talvirenkaiden käyttöpakkoa noudatetaan hyvin

Suomalaiset ovat tunnollisia talvirenkaiden käyttäjiä, selviää VTT:n tekemästä tutkimuksesta. Kesärenkaiden käyttöä talvella selvitettiin havainnoimalla yli tuhannen henkilöauton renkaat. Niistä vain muutamassa oli kesärenkaat. 11.02.2019 Digitaalinen maailma

Uusi verkkotyökalu organisaatioille tekoälykypsyyden testaamiseen

VTT:n kehittämän verkkotyökalun avulla organisaatiot voivat selvittää tekoälyvalmiutensa. 07.02.2019 Biotalous

VTT kehitti uudentyyppisen laitteen hankalien jätemateriaalien prosessointiin

Modular Mixer. VTT:n kehittämällä lieriöekstruuderilla on hyvät mahdollisuudet mullistaa kierrätettävien materiaalien käsittelyä ja siten edistää kiertotalousliiketoimintaa. 06.02.2019 Biotalous

Kauran kulutusta ja suomalaista kaurabisnestä vahvistetaan uudella tutkimuksella

Kauran kulutus Suomessa on mahdollista tuplata ja vientimäärät moninkertaistaa. Kauralajikkeiden ja -erien yhteyttä laatuun ja prosessoitavuuteen ei kuitenkaan vielä tunneta.31.01.2019 Biotalous

Puhtaan veden ja ravinteiden talteenotto saariston, veneiden ja kalajalostamon jätevesistä etenee koevaiheeseen

Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesiä on tulevaisuudessa hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin raaka-aineiden lähteenä. 30.01.2019

VTT:n ensimmäisessä Gala of Failures -juhlassa hurrattiin epäonnistumisille

"Ei ollut mun vikani, noudatin tarkkaan ohjeita!” Oletko koskaan tuntenut punan nousevan poskipäitä pitkin tai olosi epämukavaksi todettuasi, että nyt tuli mokattua? 30.01.2019 Digitaalinen maailma

Suomi tähtää kärkipaikalle autonomisten järjestelmien kehityksessä

Autonomisten järjestelmien globaalit markkinat kasvavat nopeasti: robotiikkaan käytetään arviolta 76 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä. 29.01.2019

Kansallinen tutkimusohjelma kehittää kotimaista ydinjätehuollon osaamista

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma KYT2018 on nelivuotiskautensa lopussa. Finlandia-talolla 29.1.2019 pidettävässä loppuseminaarissa esitellään ohjelman saavutuksia ja pohditaan, miten kansallinen ydinjätetutkimus parhaiten tukee ydinenergian tu24.01.2019

VTT ja Xamk yhteistyöhön uusien sellupohjaisten sovellusten pilotoimisessa

Uusiutuva suomalainen metsäteollisuus tarvitsee korkean lisäarvon sovelluksia, jotka vastaavat kestävän talouskehityksen globaaleihin haasteisiin. 24.01.2019 Digitaalinen maailma

Kuntien digipotentiaali löytyy organisaatiorajat ylittävistä asiakaslähtöisistä uusista palveluista

Digitalisaatio tarjoaa kunnille suuria hyöty- ja säästömahdollisuuksia, selviää valtioneuvoston teettämästä selvityksestä. Digitalisaation kypsyysmalli havainnollistaa, missä määrin kunta hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia.23.01.2019 Digitaalinen maailma

VTT ja ESA strategiseen yhteistyöhön 5G-verkkojen kehittämiseksi avaruustoiminnassa

VTT ja Euroopan johtava avaruusjärjestö ESA ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta 5G-tietoliikenneverkkojen kehittämiseksi avaruusalan tarpeisiin. 23.01.2019

Metsien hiilensidonta palveluiksi VTT:n johtamassa hankkeessa

VTT johtaa joulukuussa 2018 käynnistynyttä Forest Flux EU-hanketta, jossa luodaan kaupallisia palveluita metsien hiilivaraston ja hiilen sitomisen arviointiin. 22.01.2019

VTT:ltä suurvahinkoja aiheuttavien ääritilanteiden todennäköisyyksien arviointiin aiempia tarkempi arviointimenetelmä

VTT:n tutkijat kehittivät harvinaisten ääritilanteiden, kuten myrskyjen, tulvien ja maanjäristysten todennäköisyyksien arviointiin entisiä tarkemman arviointimenetelmän. 21.01.2019

Eurooppalainen konsortio kehitti komponentteja keski-infrapunaspektroskopiaan perustuvia pienoiskaasuantureita varten

EU:n Horizon 2020-ohjelmaan kuuluvassa MIREGAS-hankkeessa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkimustiimit kehittivät yhdessä eurooppalaisten kumppaniensa kanssa uusia komponentteja miniaturisoituja kaasuantureita var17.01.2019

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. 15.01.2019

Valtioneuvoston kanslialle uusi toimintamalli tekoälyn eettiseen käyttöön

Tekoälyn ja robotiikan käyttö lisääntyy jatkuvasti kaikkialla yhteiskunnassa, myös viranomaistoiminnassa. 15.01.2019 Digitaalinen maailma

Suomi on tekoälyosaamisessa omassa kokoluokassaan vahva maa

Valtioneuvoston teettämä selvitys osoittaa, että Suomi on tekoälyosaamisessa hyvää eurooppalaista tasoa tutkimuksessa, yritysten osaamisessa ja koulutuksessa. Suomi on omaan kokoluokkaansa nähden tekoälyosaamisen suhteen vahva maa. Selvityksen toteuttiva15.01.2019 Biotalous

VTT:n uudella menetelmällä metsätähteistä liikenteen polttoaineita ja kemikaaleja kestävästi

Uuteen kaasutustekniikkaan perustuva menetelmä tarjoaa mahdollisuuden valmistaa kestävällä tavalla liikenteen polttoaineita ja kemikaaleja metsätalouden sivuvirroista eli kuoresta, purusta ja metsätähteistä. 14.01.2019 Kestävät ja älykkäät yhdyskunnat

Suomalaiset suunnittelevat täysin uuden kestävän kehityksen kaupungin Nepaliin

Suomalaiset yritykset suunnittelevat yhteistyössä Nepalin pääkaupungin kupeeseen Katmandun laaksoon kestävän kehityksen mukaisen, yli puolen miljoonan asukkaan kaupungin. 10.01.2019

Tampereen yliopisto ja VTT johtamaan yhteensä 32 miljoonan euron rahoituksella pk-yritysten robotisointia

Ketterän tuotannon mahdollistavaa robotiikkaa kehitetään lähivuosina Tampereella EU:n Horisontti 2020 -ohjelman kahdessa hankkeessa, joiden yhteisbudjetti on 32 miljoonaa euroa. Hankkeita koordinoivat Tampereen yliopisto ja VTT.

​​

 Tulevia tapahtumia