Sign In

Medialle

Luomme teknologiasta ja tieteestä ainutkertaisia tuloksia ihmisille

 VTT NewsPublisher

VTT NYT!
Image 1
18.06.2019

Puupohjaisten tekstiilikuitujen tuotannon lisääminen mahdollista Euroopassa uusilla kestävän kehityksen teknologioilla

Puusta vihreillä kemikaaleilla ja teknologioilla tekstiilikuituja kehittävä GRETE-projekti sai 2,6 miljoonan euron rahoituksen EU:n BBI JU -verkostolta ( Bio-based Industries Joint Undertaking BBI JU).
Image 1
17.06.2019
Biotalous

Ruokaa ilmasta uudella prosessilla

LUT-yliopisto ja VTT tuottavat tutkimuksellaan päästöttömiä, uusiutuvaan energiaan perustuvia ratkaisuja kaikille yhteiskunnan sektoreille.
Image 1
14.06.2019

VTT kehitti minitehtaan, joka valmistaa yksilöityjä cupcake-leivoksia alle 2 minuutissa

Kuluttajat haluavat yhä yksilöidympiä ja terveellisempiä ruokia. Toisaalta kiireisen elämäntyylin myötä välipalojen napostelu on yleistynyt.
Image 1
12.06.2019

Energia-ala kehitti yhteiset toimintatavat kyberuhkia vastaan

Kyberturvallisuusuhat ovat lisääntyneet voimakkaasti ja kohdistuvat enenevissä määrin myös energiateollisuuteen. Energia-alaan liittyvät riskit uhkaisivat toteutuessaan alan perustoimintoja, kuten energian tuotantoa, siirtoa ja jakelua ja edelleen koko y

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Ajankohtaista

25.06.2019 Ajankohtaista

Lauri Reuter: Tieteellä ja tutkimuksella parempi maailma

VTT:llä urapolut ovat täynnä mahdollisuuksia. Lauri Reuterin seitsemänvuotinen matka VTT:llä johdatti hänet tutkimusharjoittelijasta strategiksi. Tieteen ja tutkimuksen tarkoitus ei ole vain selvittää millainen maailma on, vaan myös muuttaa sitä, uskoo L19.06.2019 Ajankohtaista

VTT:n nuoret tutkijat nuorison edustajina kansainvälisessä ministerikokouksessa

Toukokuussa 2019, ensimmäistä kertaa Clean Energy Ministerial / Mission Innovation -ministerikokousten historiassa, nuorison edustajia pääsi osallistumaan kansainvälisen puhtaan energian ministerikokouksen kulkuun niin nuorille suunnatussa oheisohjelmass18.06.2019 Lehdistötiedote

Puupohjaisten tekstiilikuitujen tuotannon lisääminen mahdollista Euroopassa uusilla kestävän kehityksen teknologioilla

Puusta vihreillä kemikaaleilla ja teknologioilla tekstiilikuituja kehittävä GRETE-projekti sai 2,6 miljoonan euron rahoituksen EU:n BBI JU -verkostolta ( Bio-based Industries Joint Undertaking BBI JU). 17.06.2019 Lehdistötiedote

Ruokaa ilmasta uudella prosessilla

LUT-yliopisto ja VTT tuottavat tutkimuksellaan päästöttömiä, uusiutuvaan energiaan perustuvia ratkaisuja kaikille yhteiskunnan sektoreille.14.06.2019 Lehdistötiedote

VTT kehitti minitehtaan, joka valmistaa yksilöityjä cupcake-leivoksia alle 2 minuutissa

Kuluttajat haluavat yhä yksilöidympiä ja terveellisempiä ruokia. Toisaalta kiireisen elämäntyylin myötä välipalojen napostelu on yleistynyt. 12.06.2019 Lehdistötiedote

Energia-ala kehitti yhteiset toimintatavat kyberuhkia vastaan

Kyberturvallisuusuhat ovat lisääntyneet voimakkaasti ja kohdistuvat enenevissä määrin myös energiateollisuuteen. Energia-alaan liittyvät riskit uhkaisivat toteutuessaan alan perustoimintoja, kuten energian tuotantoa, siirtoa ja jakelua ja edelleen koko y12.06.2019 Lehdistötiedote

KORVAA: Kuulokkeet hiivojen ja sienirihmastojen tuottamista biomateriaaleista

Mikrobeilla tuotetut materiaalit voivat korvata öljypohjaisia materiaaleja arjessamme erilaisissa kuluttajatuotteissa – esimerkiksi kuulokkeissa. 11.06.2019 Ajankohtaista

Markus Forsberg on aloittanut tutkimusprofessorina Kuopion toimipisteessä

Farmasian tohtori, dosentti Markus Forsberg on aloittanut tutkimusprofessorina KIPS:n Data-driven solutions -tutkimusalueella Kuopiossa.11.06.2019 Lehdistötiedote

VTT: Huonolaatuinenkin muovijäte saadaan takaisin kiertoon termokemiallisella käsittelyllä

Osa kerätystä muovijätteestä ei sovi mekaanisesti kierrätettäväksi ja päätyy poltettavaksi. VTT täydentää kestävien kierrätysmenetelmien valikoimaa pyrolyysiin perustuvalla kemiallisella kierrätyksellä, joka voi palauttaa lähes kaikki muovit ja muoviseok10.06.2019 Lehdistötiedote

VTT: Kolme keinoa puolittaa muovipakkausten ympäristövaikutukset

Muovi on tärkeä aine esimerkiksi ruoan pakkaamisessa ja teknisissä ratkaisuissa, mutta sen käyttöön liittyy huomattavia ongelmia: fossiilisen hiilen käyttö raaka-aineena ja luontoon päätyneen muovin aiheuttamat ympäristöongelmat.07.06.2019 Lehdistötiedote

Marko Koistila VTT:n myynti- ja asiakkuusjohtajaksi: Tiede ja tutkimus luovat tulevaisuuden liiketoiminnan menestystarinoita

Marko Koistila siirtyy VTT:lle lääketeollisuudesta, jossa hän toimi monipuolisissa liiketoiminnan johtotehtävissä GSK:lla niin Suomessa kuin ulkomaillakin.07.06.2019 Ajankohtaista

VTT:läisille myönnetty Automaatiopalkinto tuo esiin yhteistyön tärkeyden

VTT:n työryhmä sai yhdessä Exertus Oy:n ja Normet Oy:n kanssa Bauma2019 -messuilla 15.5.2019 palkinnon kaivostyökoneiden automaation tutkimisesta ja Normet SmartSpray-järjestelmän kehittämisestä. 05.06.2019 Ajankohtaista

Mitä Wellbeing tarkoittaa VTT:llä

VTT:llä hyvinvoinnin arvostaminen näkyy niin työnteon arjessa kuin työnantajalupauksessammekin. 03.06.2019 Lehdistötiedote

Vuosaareen kehitetään Kaupunkijalostamoa

Kaupunkijalostamon tarkoituksena on jalostaa vaikeasti kierrätettävistä materiaaleista ja biomassasta korkean jalostusasteen tuotteita.28.05.2019 Lehdistötiedote

Uusi kansainvälinen BuildERS-projekti kasvattaa eurooppalaisten yhteisöjen kriisinkestävyyttä ja sosiaalista pääomaa

BuildERS on vastikään EU:lta rahoituksen saanut H2020-projekti, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteiskuntien kriisinkestävyyttä luonnononnettomuuksien ja ihmisten aiheuttamien vaaratilanteiden varalta.28.05.2019 Lehdistötiedote

Vauhtia Suomen proteiiniomavaraisuuden nostamiseen

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet nostaa proteiiniomavaraisuuttaan ja samalla siirtyä kohti kestävän kehityksen mukaista hiilineutraalia ruokaketjua. 24.05.2019 Lehdistötiedote

Teknologiabarometri 2019 julkaistu: Suomi putoaa vertailuissa tutkimuksen ja tuotekehityksen maana

Maailman kärki on karannut, vaikka Suomella on takanaan loistava menneisyys tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa23.05.2019 Lehdistötiedote

Neste ja VTT vahvistavat kumppanuuttaan investoimalla suomalaisiin tutkimusympäristöihin

Neste ja Teknologian tutkimuskeskus VTT ovat tänään sopineet strategisesta yhteistyöstä, jolla edistetään tutkimusympäristöjen yhteiskäyttöä ja kehittämistä Suomessa. 22.05.2019 Lehdistötiedote

VTT ja ABB kehittävät vetyteknologialla kulkevia nollapäästöisiä laivoja Eurooppaan

Meriliikenteessä on päästövähennysvelvoitteiden myötä kasvava markkina uusille energiaratkaisuille. VTT koordinoi eurooppalaista innovaatiohanketta FLAGSHIPS, jonka tavoitteena on tuoda kaupalliseen liikenteeseen kaksi vedyllä kulkevaa nollapäästöistä la20.05.2019 Lehdistötiedote

Kansainvälinen SI-mittayksikköjärjestelmä uudistuu tänään– mittaukset entistä tarkempia ympäri maailman

SI-mittayksikköjärjestelmän uudistus astuu voimaan maailmanlaajuisesti tänään, Maailman metrologiapäivänä 20. toukokuuta. Tästedes kaikki SI-järjestelmän seitsemän perusyksikön suureet määritellään luonnonvakioiden avulla.

 Lehdistötiedotteet

18.06.2019

Puupohjaisten tekstiilikuitujen tuotannon lisääminen mahdollista Euroopassa uusilla kestävän kehityksen teknologioilla

Puusta vihreillä kemikaaleilla ja teknologioilla tekstiilikuituja kehittävä GRETE-projekti sai 2,6 miljoonan euron rahoituksen EU:n BBI JU -verkostolta ( Bio-based Industries Joint Undertaking BBI JU). 17.06.2019 Biotalous

Ruokaa ilmasta uudella prosessilla

LUT-yliopisto ja VTT tuottavat tutkimuksellaan päästöttömiä, uusiutuvaan energiaan perustuvia ratkaisuja kaikille yhteiskunnan sektoreille.14.06.2019

VTT kehitti minitehtaan, joka valmistaa yksilöityjä cupcake-leivoksia alle 2 minuutissa

Kuluttajat haluavat yhä yksilöidympiä ja terveellisempiä ruokia. Toisaalta kiireisen elämäntyylin myötä välipalojen napostelu on yleistynyt. 12.06.2019

Energia-ala kehitti yhteiset toimintatavat kyberuhkia vastaan

Kyberturvallisuusuhat ovat lisääntyneet voimakkaasti ja kohdistuvat enenevissä määrin myös energiateollisuuteen. Energia-alaan liittyvät riskit uhkaisivat toteutuessaan alan perustoimintoja, kuten energian tuotantoa, siirtoa ja jakelua ja edelleen koko y12.06.2019

KORVAA: Kuulokkeet hiivojen ja sienirihmastojen tuottamista biomateriaaleista

Mikrobeilla tuotetut materiaalit voivat korvata öljypohjaisia materiaaleja arjessamme erilaisissa kuluttajatuotteissa – esimerkiksi kuulokkeissa. 11.06.2019

VTT: Huonolaatuinenkin muovijäte saadaan takaisin kiertoon termokemiallisella käsittelyllä

Osa kerätystä muovijätteestä ei sovi mekaanisesti kierrätettäväksi ja päätyy poltettavaksi. VTT täydentää kestävien kierrätysmenetelmien valikoimaa pyrolyysiin perustuvalla kemiallisella kierrätyksellä, joka voi palauttaa lähes kaikki muovit ja muoviseok10.06.2019

VTT: Kolme keinoa puolittaa muovipakkausten ympäristövaikutukset

Muovi on tärkeä aine esimerkiksi ruoan pakkaamisessa ja teknisissä ratkaisuissa, mutta sen käyttöön liittyy huomattavia ongelmia: fossiilisen hiilen käyttö raaka-aineena ja luontoon päätyneen muovin aiheuttamat ympäristöongelmat.07.06.2019

Marko Koistila VTT:n myynti- ja asiakkuusjohtajaksi: Tiede ja tutkimus luovat tulevaisuuden liiketoiminnan menestystarinoita

Marko Koistila siirtyy VTT:lle lääketeollisuudesta, jossa hän toimi monipuolisissa liiketoiminnan johtotehtävissä GSK:lla niin Suomessa kuin ulkomaillakin.03.06.2019

Vuosaareen kehitetään Kaupunkijalostamoa

Kaupunkijalostamon tarkoituksena on jalostaa vaikeasti kierrätettävistä materiaaleista ja biomassasta korkean jalostusasteen tuotteita.28.05.2019

Uusi kansainvälinen BuildERS-projekti kasvattaa eurooppalaisten yhteisöjen kriisinkestävyyttä ja sosiaalista pääomaa

BuildERS on vastikään EU:lta rahoituksen saanut H2020-projekti, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteiskuntien kriisinkestävyyttä luonnononnettomuuksien ja ihmisten aiheuttamien vaaratilanteiden varalta.28.05.2019

Vauhtia Suomen proteiiniomavaraisuuden nostamiseen

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet nostaa proteiiniomavaraisuuttaan ja samalla siirtyä kohti kestävän kehityksen mukaista hiilineutraalia ruokaketjua. 24.05.2019

Teknologiabarometri 2019 julkaistu: Suomi putoaa vertailuissa tutkimuksen ja tuotekehityksen maana

Maailman kärki on karannut, vaikka Suomella on takanaan loistava menneisyys tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa23.05.2019

Neste ja VTT vahvistavat kumppanuuttaan investoimalla suomalaisiin tutkimusympäristöihin

Neste ja Teknologian tutkimuskeskus VTT ovat tänään sopineet strategisesta yhteistyöstä, jolla edistetään tutkimusympäristöjen yhteiskäyttöä ja kehittämistä Suomessa. 22.05.2019

VTT ja ABB kehittävät vetyteknologialla kulkevia nollapäästöisiä laivoja Eurooppaan

Meriliikenteessä on päästövähennysvelvoitteiden myötä kasvava markkina uusille energiaratkaisuille. VTT koordinoi eurooppalaista innovaatiohanketta FLAGSHIPS, jonka tavoitteena on tuoda kaupalliseen liikenteeseen kaksi vedyllä kulkevaa nollapäästöistä la20.05.2019

Kansainvälinen SI-mittayksikköjärjestelmä uudistuu tänään– mittaukset entistä tarkempia ympäri maailman

SI-mittayksikköjärjestelmän uudistus astuu voimaan maailmanlaajuisesti tänään, Maailman metrologiapäivänä 20. toukokuuta. Tästedes kaikki SI-järjestelmän seitsemän perusyksikön suureet määritellään luonnonvakioiden avulla. 09.05.2019

VTT täsmentää Helsingin Sanomien 8.5. jutussa olleita väitteitä: VTT omistaa edelleen VTT Ventures Oy:n sijoitussalkun start-up-yritykset – vain hallinnointi on muuttunut

VTT Ventures Oy:n sijoitukset säilyvät 100 % sen omistuksessa ja yhtiö ostaa jatkossa palveluna investointien hallinnoinnin kustannussäästöjen ja tehokkaamman toiminnan vuoksi. Keskustelu liittyy VTT Ventures Oy:n yhteistyöhön uuden rahastoyhtiön Voima V08.05.2019 Biotalous

Suomi etenee kohti poistotekstiilien tehokasta kiertotaloutta

Poistotekstiili ei enää päädy Suomessa kaatopaikalle, mutta sen kierrätyksessä ja uudelleenkäytössä on paljon tehostettavaa. Kestävää kiertoa edistävän Telaketju-verkoston tutkimus- ja kehitystyön ensimmäinen vaihe on viety päätökseen. 07.05.2019

VTT:n ja Voima Venturesin yhteistyö – täsmennyksiä liittyen HS:n uutiseen 7.5.

Uuden Voima Ventures -rahaston tavoitteena on yhdistää tiede ja tutkimus, vahva yrittäjäosaaminen sekä arvoa luova pääoma. Sillä on mahdollisuus tehdä sijoituksia VTT:n teknologioihin perustuviin uusiin spin-off-yrityksiin. 07.05.2019 Terveys ja hyvinvointi

VTT ja Itä-Suomen yliopisto tekevät selvityksen lasten ruokaympäristöstä ja sen vaikutuksista

VTT ja Itä-Suomen yliopisto käynnistivät Terra-hankkeen, jossa selvitetään lasten ruokaympäristön terveystaloudellisia vaikutuksia, kehitetään ratkaisuja lasten ravitsemuksen seuraamiseksi ja etsitään tehokkaita keinoja parantaa lasten ruokaympäristöä.29.04.2019

VTT mukana uudessa pohjoismaisessa tieteeseen sijoittavassa pääomasijoitusrahastossa

Voima Ventures on Pohjoismaiden ensimmäinen vain tieteeseen ja syväteknologiaan sijoittava pääomasijoitusrahasto. VTT on yksi sen ankkurisijoittajista.

​​

 Tulevia tapahtumia