Sign In

VTT:n spin-off yhtiöt keräsivät vuonna 2016 yhteensä ennätykselliset 18 milj. euroa pääomasijoituksia

16.1.2017

75-vuotias VTT vauhdittaa Suomen yrityskenttää

Euroopan johtaviin tutkimuksen kaupallistamisyhtiöihin lukeutuvan VTT Ventures Oy:n hallinnoimat VTT:n spin-off-yhtiöt keräsivät uutta rahoitusta vuoden 2016 aikana yhteensä 18 milj. euroa. Tässä kasvua on 89 % verrattuna vuoteen 2015.

VTT Venturesin osuus sijoituksista oli noin 17 % (3,1 milj.  euroa). Suurin osa rahoituksesta kerättiin suomalaisilta (56 %) ja ulkomaisilta pääomasijoitusrahastoilta (44 %).* Suurimmat yksittäiset sijoitukset saivat Tactotek, Spectral Engines, Dispelix ja Desentum. Vuoden 2016 aikana VTT Ventures sijoitti neljään uuteen yhtiöön, jotka olivat Dispelix, Biomensio, Minima Processor sekä Combinostics. Uudet yhtiöt aloittivat keskimäärin 1,4 miljoonan euron Seed-rahoituskierroksella.

Pääomarahoituksen lisäksi useat yhtiöt saivat yhteensä 4,1 milj. euroa tukimuotoista rahoitusta EU:n Horisontti 2020 -ohjelman kautta. Vastaavasti Tekesin lainoja myönnettiin yhtiöille yhteensä yli 5 miljoonalla eurolla. VTT Venturesin sijoituksella saatiin aikaan vuoden aikana yhteensä noin 27 miljoonan euron vaikuttavuus portfolioyhtiöiden rahoituksen muodossa. Tämä rahoitus tulee kiihdyttämään liikevaihdon ja henkilöstön kasvua yhtiöissä vuoden 2017 aikana.

VTT Venturesin portfolioyhtiöiden käypä arvo kasvoi vuoden 2016 aikana 55 miljoonasta 111 miljoonaan euroon (kasvu 100 %). VTT Venturesin omistusosuus kohdeyhtiöistä on keskimäärin 20 %. VTT:n spin-off-yhtiöt työllistävät yli 350 työntekijää (kasvu 35 %) ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 32 milj. euroa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on perustettu päivälleen 75 vuotta sitten: ihmisiän verran intohimoista innovaatiotyötä ja huippuratkaisuja, jotka luovat uusia yrityksiä Suomeen, vaikuttavat suomalaisten yritysten menestykseen ja ihmisten elämään.

VTT Ventures Oy:n tehtävä on VTT:n teknologiaan perustuvien kansainvälistä potentiaalia omaavien kasvuyhtiöiden synnyttäminen. VTT Ventures etsii aktiivisesti lahjakkaita ja kokeneita yrittäjiä kaupallistamaan teknologiaansa. VTT Ventures Oy tarjoaa yrittäjille ammattimaista liiketoiminnan kehitystukea yhdessä julkisten ja yksityisten innovaatiokumppaneidensa kanssa. VTT Ventures sijoittaa spin-off yhtiöihinsä yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. VTT Venturesin tavoite on edistää suomalaista innovaatiotoimintaa ja talouden kasvua sekä saada tuottoa tekemilleen varhaisen vaiheen pääomasijoituksille.

* Luvut  täsmennetty alkuperäiseen uutiseen 16.1. klo 8.55.

Ota yhteyttä