Sign In

Digitaaliset palvelut arjen tueksi – ihminen palvelutalouden kuninkaaksi

10.3.2015

Työterveyslaitoksen, VTT:n, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston tiedote 10.3.2015


Hiljattain alkanut palvelutalouden vallankumous -hanke edistää uudenlaisten, kuluttajien arkea helpottavien digitaalisten palvelujen käyttöönottoa. Palveluja kokeillaan esimerkiksi Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunkien kanssa. Ihmisten, tietotekniikan ja uudenlaisten vuorovaikutteisten toimintatapojen yhdistäminen voisi toteutua esimerkiksi lasten ja nuorten palveluissa ja digitaalisina oppimisympäristöinä.


Työterveyslaitoksen koordinoimassa kolmivuotisessa KUMOUS (Palvelutalouden vallankumous - ihminen digitalisaation keskiössä) -hankkeessa tuetaan ihmisten arjesta lähtevää kehityssuuntaa ja pyritään luomaan yrityksille ja julkisille organisaatioille paremmat menestymisen edellytykset.

Kohteena ovat innovatiiviset palveluyhdistelmät ja digitalisaation ihmiskeskeinen hyödyntäminen tulevaisuuden palveluissa. Tavoitteena on mm. tunnistaa nuorten, työikäisten ja vanhusten jokapäiväiset tarpeet uusien palvelujen kehittämiseksi. Olennaista on eri palveluntuottajien välisten kokeilujen innovointi ja oppiminen uuden arvon tuottamiseksi.

Esimerkiksi Hämeenlinnassa on tarkoitus tutkia, miten kunnan monialaiset palvelut saadaan kohtaamaan lasten ja nuorten arjessa ja miten myös uudet sähköiset ympäristöt saadaan tukemaan tätä kuntalaisten ja palvelujen vuorovaikutusta. Vantaalla kehittämiskohteena ovat digitaaliset oppimisympäristöt, kuten tablettikoulu, ja sen vaikutukset niin koululaisten kuin opettajien työn tekemisen tapoihin.

Hankkeessa tutkitaan myös uusien palvelujen skaalaamista laajemmiksi yhteiskunnallisiksi käytännöiksi sekä niiden arvonluonnin uudenlaisia periaatteita, kriteereitä ja mittareita samoin kuin digitaalisten palvelujen vaikuttavuutta.

Tekesin rahoittaman projektin tulokset auttavat yrityksiä ja yhteistyökumppaneita parantamaan palvelujensa laatua, käytettävyyttä, kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta, uudistumista ja kilpailukykyä. Tuotokset edistävät avoimen innovaation ja ketterän innovaatiotoiminnan osaamista.

Pelkkä investoiminen tieto- ja viestintäteknologiaan ei ratkaise laaja-alaisia ongelmia, vaan tarvitaan aito ihmiskeskeinen palvelutalouden läpimurto palveluinnovaatioiden ja palveluintegraatioiden avulla. Innovatiivisten palveluyhdistelmien syntyminen eri organisaatioiden välillä edellyttää yhteisen oppimisprosessin organisointia ja vahvaa tutkimuksellista tukea.

Tutkimuksen toteuttavat Työterveyslaitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Helsingin yliopisto. Hankkeessa ovat lisäksi mukana HUS-Servis, ManpowerGroup, CGI, Eksote, Lahden vanhusten asuntosäätiö, Lappeenrannan palvelukeskussäätiö, Hämeenlinnan kaupunki, Vantaan kaupunki, Väestöliiton kotisisar Oy ja Edupoli. Hanke on alkanut helmikuussa 2015 ja päättyy 2018 alussa.

Lisää hankkeesta: https://www.ttl.fi/tutkimushanke/palvelutalouden-vallankumous-ihminen-digitalisaation-keskiossa-kumous/

Lisätietoja:

Työterveyslaitos
Mervi Hasu
Hankekonsortion johtaja, vanhempi tutkija, FT, dos.
Puh. 040 716 3520
mervi.hasu@ttl.fi

Helsingin yliopisto
Pirjo Korvela
Yliopistolehtori, FT
puh.040 520 4020
pirjo.korvela@helsinki.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT
Satu Pekkarinen
Erikoistutkija, FT
puh. 040 568 9248
satu.pekkarinen@lut.fi