Sign In

Hyvä innovaatio ei riitä EU-rahoitusta jaettaessa

21.5.2015

Hyvä innovaatio ei pelkästään riitä perusteeksi EU-rahoitusta haettaessa - tuotteen vaikuttavuus ratkaisee. VTT tukee pk-yrityksiä EU-hankkeen valmistelussa ja edistää niiden pääsyä kansainvälisiin tutkimusverkostoihin.

Hankevalmistelu on vaativa ja resursseja edellyttävä prosessi, ja EU:n rahoituskuviot ovat usein pk-yrityksille vieraita. Haussa korostuu erityisesti kehitetyn tuotteen tai palvelun vaikuttavuus/merkittävyys ja kilpailukykyisyys, kun kysyntä rahoituksesta on kova.  

"Yrityksen on perusteltava, tuoko innovaatio uusia työpaikkoja, parantaako se yhtiön ja siten EU:n kilpailukykyä, luoko se uutta erityisosaamista ja onko sille todellista kysyntää. Myös markkinointi ja tuotteen lanseeraus pitää olla mietittynä", sanoo kansainvälisten suhteiden päällikkö Jari Uotila VTT:ltä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tarjoaa pk-yrityksille Suomessa ainutlaatuisen ja Euroopan tasollakin poikkeuksellisen vankan kokemuksensa EU-hankkeiden valmistelussa sekä mahdollisuuden kansainväliseen verkostoitumiseen mm. Horisontti 2020-hankkeiden avulla.

Vaativaan käyttöön tarkoitettujen hydraulisylintereiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut Hydroline Oy on oiva esimerkki siitä, miten yrityksen hyvä innovaatio ja VTT:n hankevalmisteluosaaminen tuottavat toivottua tulosta. Yrityksen tavoite on mm. olla globaalisti johtava hydraulisylintereiden valmistaja ja kehittää markkinoille seuraavan sukupolven hydrauliikkakomponentit, joiden mahdollistama uusi liiketoiminta vastaisi matalan kustannustason maiden tuotannon luomaan hintapaineeseen.

"Hydroline Oy tahtoo yrityksenä jatkaa kasvua ja nousta uudelle tasolle suomalaisena ja eurooppalaisena perheyrityksenä. Halusimme hakea kasvun tueksi EU-rahoitusta ja valitsimme kumppaniksemme VTT:n aikaisempien hyvien näyttöjen vuoksi", toteaa teknologiajohtaja Manu Leinonen.

"Hakuprosessin aikana kirkastimme yhdessä Hydroline Oy:n liiketoiminta- ja teknologiatavoitteet EU komission edellyttämään muotoon. Tässä Hydroline Oy:n tukena oli VTT:n sisäinen asiantuntijaverkosto", kertoo hakuprosessia koordinoinut VTT:n erikoistutkija Pekka Isto.

Horisontti 2020 on EU:n puiteohjelma, josta rahoitetaan tutkimus- ja innovointihankkeita lähes 80 miljardilla eurolla vuosien 2014–2020 aikana. EU:n tavoite on ohjata 20 % EU:n teknologioiden kehittämiseen ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun tarkoitetusta rahasta pienille ja keskisuurille yrityksille.

Ota yhteyttä