Sign In

ITERin vaativa etähuollon operaatio onnistui suomalaisvoimin

7.4.2015


 

VTT:n ja TTY:n ITER-yhteistyö jatkuu uutena miljoonahankkeena

VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto saavuttivat
ITER-fuusioreaktorin etäohjauksen kehitystyössä merkittävän uuden askeleen, kun fuusiolaitteen divertori-kehän avaavan ja sulkevan kasetin vaihto reaktorin etähuollon tutkimusympäristössä onnistui etäohjatusti. Operaatio on yksi vaativimpia toimenpiteitä tulevassa ITERissä. Suomalaisten ITER-yhteistyö jatkuu nyt myös uutena miljoonahankkeena.

ITERin rakennustyöt etenevät Etelä-Ranskan Cadarachessa vauhdikkaasti, ja laitoksen osajärjestelmistä on käyty useita tarjouskilpailuja. Teknologian tutkimuskeskus VTT sai ensimmäisen toimeksiannoista viime vuonna ja on mukana myös seuraavassa tarjouskilpailun voittaneessa konsortiossa, joka toimittaa ns. Neutral Beam -etähuoltolaitteiston fuusioreaktoriin. Sopimuksen kokonaisarvo on n. 45 miljoonaa euroa.

Taustalla on VTT:n noin 10 vuoden onnistunut tutkimus- ja kehitystyö ITERin epäpuhtauksia keräävien divertori-kasettien vaihto-operaatioissa. Tehtävät liittyvät huollon etäoperoinnin laitteiden ja ohjausjärjestelmien suunnitteluun ja niiden testaukseen Tampereella sijaitsevassa Divertor Test Platform 2 -eli DTP2 -tutkimusympäristössä, joka on täysmittakaavainen malli fuusioreaktorin pohjaosasta. Itse testialusta on noin 20 metriä pitkä ja painaa noin 65 tonnia.

ITERin teknologialta edellytetään paljon, sillä sen avulla hallitaan sadassa miljoonassa celsiusasteessa palavaa fuusioplasmaa. Kun fuusioreaktori on käytössä, sen ydinosat aktivoituvat neutronipommituksessa. Siksi kaikki huolto-, tarkastus- ja korjaustoimet tehdään etäoperoinnin avulla valvomosta virtuaalimallien ja kameranäkymän avustamana.

ITERin reaktorikammion alaosassa sijaitsevat 54 divertori-kasettia ovat kukin kooltaan 3,4 m x 2,3 m x 0,6 m ja painavat noin 10 tonnia. Divertori-kasetti on ikään kuin valtava tuhkakuppi, johon kuuma tuhka ja epäpuhtaudet laskeutuvat.

Lisää aiheesta:

Fusion for Energy (F4E): http://fusionforenergy.europa.eu/mediacorner/newsview.aspx?content=859