Sign In

Koeteltua kyberturvaa teollisuudelle

29.4.2015

Teolliset toimijat, VTT, Huoltovarmuuskeskus, Tampereen teknillinen yliopisto ja Kyberturvallisuuskeskus ovat kehittäneet yhteisiä toimintamalleja ja ratkaisuja teollisuuden kyberturvallisuuden varmistamiseksi. Tuloksena syntynyt Huoltovarmuuskeskuksen uusin tulosjulkaisu esitellään 29.4.2015.

Kyberuhat lisääntyvät nopeasti myös teollisuuteen kohdistuvina tietomurtoina, viruksina ja järjestelmiin tunkeutumisina. Teollisuuden pahimpana skenaariona on, että tuotantolaitoksia sabotoidaan tai tehdään toimintakyvyttömiksi asentamalla takaportteja niiden automaatiojärjestelmiin.

Voimakkaasti kasvavien tietoturvariskien hallitseminen edellyttää tuotannon kyberturvallisuuden nykytilanteen kartoittamista, tietoturvavaatimusten yritys- ja toimintokohtaista soveltamista, toteutusta ja käytäntöön vientiä.

Teollisuusyrityksillä yhteinen tarve kehittää ja tukea toiminnan turvallisuusperustaa

Automaatiota ja robotiikkaa hyödynnetään yhä enemmän teollisissa prosesseissa ja palveluissa. Järjestelmien ja toimijoiden väliset riippuvuudet tulevat yhä monimutkaisemmiksi, riskit kasvavat ja häiriöiden vaikutuksia on entistä vaikeampi arvioida etukäteen.

Teollisuusyrityksiltä ja järjestelmätoimittajilta edellytetään parempia kyberturvallisuutta parantavia keinoja, jotta ne voivat kehittää kilpailukykyisiä tuotteita kansainvälisille markkinoille. Tuotteiden ja palveluiden tulee täyttää myös kansainväliset turvallisuusvaatimukset. Yritykset joutuvat tunnistamaan ja jalkauttamaan omalle tuotannolleen soveltuvimmat suojausmenetelmät, sillä samat ratkaisut eivät sovi kaikille sellaisenaan. 

Teollisuusautomaation KYBER-TEO -tietoturvahankkeessa kehitettiin teollisuudelle soveltuvia ratkaisumalleja, joissa hyödynnettiin laajasti sekä teollisuuden toimijoiden että järjestelmä- ja ohjelmistotoimittajien kokemusta ja osaamista. Teollisuuden automaatioratkaisujen käyttötilanteet poikkeavat merkittävästi tavanomaisista IT-palveluista esimerkiksi luotettavuus-, reaaliaika-, turvallisuus-, hallinta- ja ylläpitovaatimustensa kannalta. Rajapinnat IT-toimintojen, automaatiojärjestelmien ja niiden ylläpidon välillä on suunniteltava huolellisesti.

KYBER-TEO -hankkeen projektivuoden 2014 julkisia tuloksia esitellään teollisuuden toimijoille Vantaalla 29.4.2015.

Hankkeen case-yritykset vuonna 2014 olivat Neste Oil Oyj, Nixu Oyj, Nordic LAN & WAN Communication Oy, nSense Oy, Outotec Oyj, Prosys PMS Oy, Teollisuuden Voima Oyj, Turun seudun puhdistamo Oy, Valmet Oyj.

Nyt kehitettyjä toimintamalleja voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla. Internet-teknologiat ja langattomuus etenevät yhä laajemmin osaksi automaatioratkaisuja. Esimerkiksi liikennejärjestelmät, robotit, logistiikka, kiinteistöautomaatio ja terveydenhuollon automaatio kehittyvät nopeasti ja rakentuvat automaattisesti ohjattujen ratkaisujen varaan.

HVK:n julkaisu: http://www.huoltovarmuuskeskus.fi/mediabank/837.pdf

tiedote: http://www.huoltovarmuuskeskus.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/Koeteltua-kyberturvaa-teollisuudelle-30415.a


 

Lisätietoja:

Kyberturvallisuuskeskus
Erka Koivunen, johtava asiantuntija,
KYBER-TEO -ohjausryhmän jäsen
Puh. 029 539 0548, erka.koivunen@viestintavirasto.fi
www.viestintavirasto.fi

Huoltovarmuuskeskus
Tero Kauppinen, varautumispäällikkö,
KYBER-TEO -ohjausryhmän puheenjohtaja
puh. 050 435 5131, tero.kauppinen@nesa.fi
www.nesa.fi