Sign In

Rajanylityksestä nopeampaa ja miellyttävämpää

10.6.2015

​​​Kuva: Rajavartiolaitos

VTT koordinoi eurooppalaista rajavalvontaa edistävää hanketta, jonka pääpaino on inhimillisten tekijöiden huomioimisessa niin rajavalvojien kuin matkustajien näkökulmasta.  Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja yhtenäistää erilaisia automaattisia rajatarkastusjärjestelmiä eettisistä lähtökohdista.

Äskettäin alkanut kolmivuotinen BODEGA (BOrDErGuArD) -projekti keskittyy tutkimaan EU:n ulkorajalla tapahtuvaa rajanylitystä kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon sekä rajavalvontaorganisaatioiden erilaiset roolit kuin myös matkustajan rajanylityskokemus.

Uudenlaisten rajatarkastusjärjestelmien avulla pyritään sekä helpottamaan rajavalvojien työtä että kohdistamaan heidän työnsä paremmin kriittisiin tehtäviin. Matkustajalle rajanylityksestä halutaan tehdä mahdollisimman miellyttävä ja sujuva.

Rajavalvonnan näkökulmasta tärkeimpiä haasteita on rajaturvallisuuden varmistaminen muuttuvissa rajavalvonnan toimintaympäristöissä, kun otetaan huomioon lisääntyvät matkustajamäärät, uudet riskit eri rajanylitysmuodoissa ja uusi teknologia. Rajavalvojan työ muuttuu automaattisten järjestelmien käyttöönoton myötä. Teknologian lisääntyessä laitteiden luotettavuuden merkitys korostuu. EU:ssa visioidun älykkäät rajat (Smart Borders) -kokonaisuuden mahdollinen voimaan astuminen tuo monenlaisia muutoksia prosesseihin, järjestelmien ominaisuuksiin ja automaattisten laitteiden käyttäjäryhmiin.

Matkustajan kannalta järjestelmien helppokäyttöisyys ja sujuva rajanylityskokemus ovat tärkeimpiä haasteita. Kaikkien osapuolien näkökulmasta nopea, turvallinen, tehokas ja miellyttävä rajanylitys on tavoiteltava päämäärä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy keskittyy projektissa uudenlaisten älykkäiden rajatarkastusjärjestelmien eettiseen suunnitteluun, loppukäyttäjien vaatimusten keräämiseen ja analysointiin sekä hankkeen tulosten yhdistämiseen sen osapuolten käyttöön tulevaksi työkaluksi.

VTT:n lisäksi Suomesta mukana ovat Rajavartiolaitos, Ubium Oy ja HappyWise Oy. Muut osapuolet tulevat Ranskasta, Itävallasta, Belgiasta, Espanjasta, Italiasta ja Kreikasta.

Hankkeen kick-off pidetään Tampereella 10.-11.6.