Sign In

SAMT-hanke selvittää kestävän kehityksen arvioinnin parhaita käytäntöjä prosessiteollisuudessa

12.6.2015

Euroopan unionin SAMT-hankkeessa sementti-, öljy-, metalli-, vesi-, jäte- ja kemianalan toimijat työskentelevät yhdessä tavoitteenaan tunnistaa parhaat käytännöt resurssi- ja energiatehokkuuden arvioimiseksi. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on arvioitu yhteensä yhdeksänkymmentä menetelmää ja työkalua. Toisessa vaiheessa parhaita menetelmiä ja työkaluja testataan teollisuusvetoisissa case-tutkimuksissa.

"Teollisuudenalat voivat oppia toisiltaan vaihtamalla tietoja kestävän kehityksen arviointiin käyttämistään menetelmistä ja työkaluista. SAMT-hankkeen yhteydessä järjestettävät työpajat ja tehtävät case-tutkimukset tarjoavat tällaisen mahdollisuuden prosessiteollisuuden eri alojen toimijoille", sanoo SAMT-hankkeen koordinaattori Tiina Pajula VTT:stä.
 
Suurin osa prosessiteollisuudesta on luonteeltaan resurssi- ja energiaintensiivistä. Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimusohjelmassa prosessiteollisuuden eri alojen yhteisenä kunnianhimoisena tavoitteena on vähentää fossiilisen energian kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä ja uusiutumattomien perusraaka-aineiden käyttöä.

"Kestävän kehityksen ja teollisuuden ympäristövaikutusten arvioinnilla on yhä tärkeämpi rooli eurooppalaisissa projekteissa sekä koko yhteiskunnassa. Tämä näkyy selkeästi myös EU:n kestävään prosessiteollisuuteen tähtäävän SPIRE-ohjelman visiossa", korostaa Euroopan Komission ohjelmapäällikkö Søren Bowadt.

Kestävän kehityksen arviointimenetelmät ovat tärkeässä roolissa arvioitaessa sekä nykytilannetta että resurssi- ja energiatehokkuudelle asetettujen tavoitteiden toteutumista. SAMT-hanke tuottaa objektiivisen ja riippumattoman arvion elinkaaripohjaisista kestävyyden arviointimenetelmistä ja -työkaluista.

"Arviointimenetelmät ja työkalut kehittyvät koko ajan. Neste on yksi johtavista uusiutuvan dieselin tuottajista ja kiertotalouden edelläkävijä polttoaineiden tuotannossa. Siksi on tärkeää, että tunnemme tarkasti tuotteidemme kaikki elinkaaren aikaiset vaikutukset – sekä niiden arviointiin käytettävät menetelmät", toteaa Nesteen kestävän kehityksen johtaja Pekka Tuovinen

SAMT-hankkeen tulokset, mm. suositukset parhaista käytännöistä ja niiden käyttöönotosta prosessiteollisuuden eri sektoreilla, julkaistaan lokakuussa 2016.

Hankkeeseen osallistuvat eurooppalaiset yritykset ovat CEMEX Research Group AG, SUEZ environnement, Neste Oyj, Bayer Technology Services GmbH, BASF SE ja Norsk Hydro ASA. Hankkeessa mukana olevia tutkimusorganisaatioita ovat VTT:n ohella saksalainen Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH ja espanjalainen Tecnalia. Espanjan kansallinen standardointielin AENOR toimii standardoinnin asiantuntijakumppanina.

SAMT-hanke: http://www.spire2030.eu/samt/