Sign In

Selvitys 3D-tulostamisen tilasta Euroopassa: Eurooppa maailman kärkeä tietyillä alueilla

1.11.2016

3D-tulostus teollisissa arvoketjuissa

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy osallistui EU:n rahoittamaan 3D-tulostusta Euroopassa koskevan selvityksen laatimiseen. Raportin mukaan Eurooppa on maailman kärkeä esimerkiksi metallien 3D- tulostuksessa ja jauhepetisulatuksessa. Eurooppalainen materiaalia lisäävä valmistus on kuitenkin alueellisesti sirpaloitunutta ja valmiudet ovat keskittyneet tietyille Länsi-Euroopan alueille.

Selvityksessä pyrittiin kartoittamaan myös puuttuvia osaamisia materiaalia lisäävän valmistuksen eli 3D-tulostuksen teollisissa arvoketjuissa erityisesti tärkeillä tulevaisuuden sovellusalueilla, joita ovat esimerkiksi tulostettu ruoka ja tekstiilit. Selvitys osoitti, että kyseiset sovellusalueet ovat edelleen varhaisessa kehitysvaiheessa. Kehitystä hidastavat yleisesti osaamisen, koulutuksen sekä materiaalien ja prosessien standardoinnin puute.

Selvityksessä havaittiin, että materiaalia lisäävän valmistuksen kehitystä ohjaavat pääasiassa suuret laitteiden alkuperäisvalmistajayritykset ja T&K-organisaatiot. Pienten ja keskisuurten yritysten rajalliset resurssit vaikeuttavat materiaalia lisäävän valmistuksen hyödyntämistä toiminnassa. Yhteistyön lisäämiseksi pk-yritysten ja T&K-organisaatioiden välillä raportissa ehdotetaan esimerkiksi innovaatioseteleitä, jotka auttaisivat pk-yrityksiä löytämään sopivia T&K-organisaatioita yhteistyökumppanikseen.

Raportissa ehdotetaan alueellisen, osaamiseen liittyvän epätasapainon korjaamiseksi yhteistyömahdollisuuksien lisäämistä ja aktiivista tiedonjakoa eri arvoketjutoimijoiden välillä. Yhteistyön lisäämisellä saataisiin vauhditettua 3D-tulostusratkaisujen haltuunottoa.

Raportin johtopäätöksissä todettiin myös, että toimenpiteitä kaivataan kysynnän ja tietoisuuden lisäämiseksi sekä osaamisten vahvistamiseksi. Teknologioiden kehittymisen kannalta ratkaisevassa osassa on T&K-rahoituksen turvaaminen.

Konsortiota koordinoi IDEA Consult. Muita jäseniä hankkeessa VTT:n lisäksi olivat Austrian Institute of Technology (AIT) ja CECIMO. VTT:ltä työhön osallistuivat Mika Nieminen, Matthias Deschryvere, Pentti Eklund, Maria Mäntylä, Pasi Puukko ja Nina Rilla.

Raportti:
Identifying current and future application areas, existing industrial value chains and missing competences in the EU, in the area of additive manufacturing (3D-printing) (PDF, 15 MB, 457 sivua)
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8937