Sign In

Suomen kyberkartoitus käynnissä – yrityskysely alkaa

7.5.2015

VTT kartoittaa suomalaisen kyberturvallisuuden nykytilaa ja tarjoaa nyt alan yrityksille mahdollisuuden vaikuttaa tuleviin alaa koskeviin linjauksiin esittämällä omia näkemyksiään.

Suomalaiset kyberturvallisuusalan yritykset saavat viikolla 21 kyselyn, jossa kartoitetaan alan yritystoiminnan tilannetta. VTT selvittää mm. maamme vahvuuksia kyberturvallisuudessa, alan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tasoa sekä osaamisen puutteita.

Tavoitteena on samalla ottaa selvää, mille kyberturvallisuuden osa-alueille yritystoiminta on suuntautunut, millä alueilla yritystoimintaa ei ole ja minkälaista innovaatiotoimintaa yrityksissä harjoitetaan. Näiden tietojen kerääminen on tärkeää alan kehittämiseksi jatkossa ja toimenpiteiden suuntaamiseksi.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään valtioneuvoston päätöksenteossa. Kysely on osa Kyberosaaminen Suomessa -tutkimushanketta, jota rahoittaa valtioneuvoston kanslia.  

Jotta kyselyyn saataisiin mahdollisimman kattava joukko kyberalan yrityksiä, kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ilmoittautumaan osoitteessa: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1307404&chk=SFZYT4WT tai lähettämään yrityksen ja vastaajan omat yhteystiedot osoitteeseen: jarno.salonen@vtt.fi

Lisätietoja: http://www.kyberosaaminen.fi