Sign In

Automaatio-ohjelman valmisteluseminaari

1.1.2009 0:00 - 1.1.2009 0:00  

 

Strategisen huippuosaamisen keskittymät, SHOK:it, ovat uusin ja yrityslähtöinen instrumentti Suomen innovaatioympäristöön. Ne tarjoavat yrityksille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille tavan tehdä tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä, jolla toteutetaan yhdessä määriteltyä tutkimusstrategiaa. Näitä yritysten ja tutkimuslaitosten omistamia SHOK-yrityksiä ovat mm. CLEEN Oy (Energia ja ympäristö), FIMECC Oy (Metallituotteet ja koneenrakennus) Metsäklusteri Oy ja TIVIT Oy (Tieto- ja viestintäteollisuus ja -palvelut).

SHOK:ien toiminta konkretisoituu tutkimusohjelmina, jotka ovat kestoltaan tyypillisesti 3–5 vuotta ja laajuudeltaan 10–40 M€. Osapuolia ohjelmilla on 10–40 kpl. SHOK-ohjelmia on käynnissä jo noin 10 kpl.

Suomen automaatioseura aloitti keskustelun automaatioon liittyvästä tutkimusohjelmasta vuoden 2008 lopulla. Keväällä 2009 keskustelu sai ohjelmavalmistelun statuksen FIMECC Oy:ssä. Kesän ja syksyn aikana pieni VTT:n, TKK:n ja TTY:n ydintiimi on haastatellut joukkoa yritysten asiantuntijoita, ja tuloksena on syntynyt ehdolle seuraava ohjelman pääotsikoiden joukko:

• Industrial wireless automation
• Next generation application engineering, automation design
• Engineering, operations, and maintenance – integration platform
• Modeling and simulation
• Automation and open source
• Operational state management, MES
• Critical automation
• Control rooms, Human Technology Interaction
• Algorithms and industry

Seminaari on tarkoitettu yritysten automaatioasiantuntijoille, joiden intressissä ovat yritysten tulevat T&K-hankkeet, joita voidaan tehdä yhdessä muiden yritysten kanssa – ja joita tutkimuslaitokset tukevat omilla projekteillaan. Seminaari on kick-off konkreettiselle ja alkuvuodesta 2010 ainakin joillakin projekteilla käynnistyvälle ”automaatio-ohjelmalle”. Nyt on aika kutsua kattava joukko alan ihmisiä keskustelemaan ohjelman tavoitteista, sisällöistä ja projektiaihioista. Tavoitteena on syventää ja konkretisoida valmistelua myös rinnakkaisesti aihepiireittäin. Ohjelma tehdään yhdessä avoimesti keskustelemalla, joten seminaarissa jakaannutaan osaksi aikaa ryhmiin työstämään ohjelman tavoitteita ja projektiaiheita.

Seminaari on avoin kaikille. Ohjelmavalmistelu johtaa aikanaan osallistuvien tahojen konsortioon, joka päättää avoimuudesta. Koska tähdätään SHOK-ohjelmaan, sitä koskevat tietyt julkisuusvaatimukset ja IPR:n jakamisen periaatteet. Nämä ja monet muut asiat sovitaan aikanaan konsortiosopimuksessa.

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

9.30 Tulokahvi, ilmoittautuminen
10.00 Tilaisuuden tausta ja tavoitteet. Mitä SHOK-ohjelmat ovat? Lyhyt tietoisku erityisesti FIMECC-näkökulmasta
Jukka Ylijoki, Metso/Fimecc
10.30 Automaatioseura ja alan tulevaisuus? Tekesin selvitys automaatiosta liiketoiminnan tukena
Peter Ylén, VTT/SAS
10.45 Ohjelmavalmistelun status
Olli Ventä, VTT
11.00 Ohjelmavalmistelun rinnakkaistaminen
-Keskustelu ohjelman sisällöstä
-Pika-roadmapping avuksi teemojen jatkokehittämisessä, ryhmätyön periaate
-Ryhmätöiden rajauksen täsmentäminen, jakautuminen ryhmiin
Olli Ventä, VTT

11.30 Lounas
12.15 Ryhmätyöt, työpakettien vetäjät
14.15 Kahvitauko
14.30 Ryhmien tulosten esittely ja keskustelu. Miten ryhmä jatkaa valmistelua? Työpakettien vetäjät
16.00 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet
Olli Ventä, VTT
16.15 Kokous päättyy

Esitykset:
Business Power from New Automation Technology (BAT)
Alustus ryhmätöihin
Simple roadmapping principle

Ryhmätyöt:
BAT preliminary vision for wireless automation (Group 1)
BAT framework for simulation supported EOM (Group 2)
BAT framework for (simulation supported) EOM (Group 3)
Operational state management (Group 4)
Control Room & HTI (Group 5)
Algorithms in industry (Group 6)

Ilmoittautuminen:
Seminaari järjestetään kongressikeskus Dipolissa Espoon Otaniemessä (Otakaari 24). Tilaisuus on maksuton, mutta paikkoja rajoitetusti. Ilmoittaudu viimeistään keskiviikkona 26.11.2009 osoitteessa http://digiumenterprise.com/answer/?sid=405612&chk=E7P9WS3X

Lisätietoja käytännön järjestelyistä: Maria Rajasalmi, maria.rajasalmi@vtt.fi.

Ota yhteyttä