Sign In

BALTICA IX Konferenssi ja Työpaja

1.1.2013 0:00 - 1.1.2013 0:00  

 

BALTICA IX – International Conference on Life Management and Maintenance for Power Plants
Helsinki – Tukholma - Helsinki

VTT järjestää yhdessä Kunnossapitoyhdistyksen kanssa kansainvälisen Baltica IX-konferenssin voimalaitosten kunnossapidon ja eliniän hallinnasta. Konferenssi tarjoaa katsauksen nykyisiin ja kehittyviin menetelmiin ja niiden toteutukseen erityisesti voimalaitoksissa ja niiden komponenteissa. Painopiste on uusissa tiedoissa ja kokemuksissa taloudellisen ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Konferenssi on englanninkielinen (katso myös suomenkielinen työpaja, alla).

11.-12.6.2013
BALTICA IX Kuumien rakenteiden kunto ja elinikä - työpaja
Helsinki – Tukholma

Osana Baltica IX konferenssia järjestetään suomenkielinen työpaja, jonka aiheina ovat voimalaitosten kuumien rakenteiden kunnossapidon haasteet:
- Kuumien rakenteiden elinikä ja sen arviointi: mitä uutta?
- Uusien materiaalien käyttöönotto ja kokemukset
- Valmistuksen ja korjauksen haasteet
- Uudet rikkomattomat ja muut menetelmät käyttökunnon ja eliniän arviointiin
- Elinikä ja vaurioituminen – esimerkkejä: kattilat, putkistot, turbiinit, reaktorit, painelaitteet

Työpaja rakentuu näistä aiheista pidettävistä luennoista ja keskustelutilaisuuksista. Vetäjät ja luennoitsijat edustavat asiantuntemusta sekä ikääntyvien rakenteiden elinikäkysymyksistä että uusien materiaalien haasteista.

Lisätietoja Baltica-konferenssista ja työpajasta sekä ilmoittautuminen löytyy www-sivuilta osoitteesta http://baltica.vtt.fi