Sign In

Biotalous ja energiamurros – mitä vuonna 2030?

26.1.2017 8:30 - 26.1.2017 19:30 Itämerenkatu 11-13, Ruoholahti, Helsinki

Hyvä energia- ja metsäteollisuuden vaikuttaja

Kutsumme teidät VTT:n ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) Biotalous ja energiamurros – mitä vuonna 2030? -seminaariin.

Biotalouden kasvu ja Pariisin ilmastosopimus haastavat Suomen metsä- ja energiasektorit kehittämään ja ottamaan käyttöön uutta teknologiaa. Uusiutuviin luonnonvaroihimme - erityisesti metsiin - kohdistuu paineita, sillä jo päätettyjen ja näköpiirissä olevien investointien arvioidaan kasvattavan biomassan käyttöä lähes viidenneksellä.

Alan johtavat asiantuntijat tutkimuslaitoksista, teollisuudesta ja valtionhallinnosta arvioivat VTT:n ja Luken Biotalous ja energiamurros -seminaarissa uusien teknologioiden, tuotteiden ja markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia Suomelle. Lisäksi seminaari tarjoaa uusimpiin laskelmiin perustuvat arviot raaka-ainevarojemme riittävyydestä sekä raaka-ainehuollon teknologia- ja kustannuskehityksestä.

Seminaarissa haetaan vastauksia kysymyksiin: Mistä lisää puubiomassaa ja millaisilla teknologioilla? Mitä uusia tuotteita biotaloutemme voi tuoda markkinoille? Miten EU-ohjaus vaikuttaa biotalous- ja energiasektoreihimme? Miten biotalous kehittyy kansainvälisillä markkinoilla? Mitkä ovat menestyksen avaimet suomalaiselle teknologialle ja toimintatavoille?

Tilaisuuteen voimme ottaa 150 osallistujaa.

Ohjelma

​8.30​Ilmoittautuminen ja kahvit
​9.00​Tilaisuuden avaus,
Liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen, VTT ja yksikön johtaja Leena Paavilainen, Luke
​9.10​Valtiovallan tervehdys,
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
​ ​Energia, ilmasto, biotalous – strategiat tiennäyttäjinä
Puheenjohtaja Jussi Manninen, VTT
​9.30​Energia- ja ilmastostrategia 2030
Hallitusneuvos Päivi Janka,  työ-  ja  elinkeinoministeriö
​9.50​EU:n linjaukset metsäbiomassojen kestävyydestä
Neuvotteleva virkamies Kaisa  Pirkola,  maa-  ja  metsätalousministeriö
​10.10​Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella
Tutkimusprofessori Nils-Olof  Nylund, VTT
​10.30​Mitä uutta liiketoimintaa syntyy ilmastomuutoksen myötä?
Liiketoiminnan vetäjä Sari  Mannonen,  UPM  Biopolttoaineet
​11.00Lounas
​ ​Kilpailukykyä  ja  liiketoimintaa  raaka-ainehuoltoon
Puheenjohtaja  pääjohtaja  Pentti  Hyttinen,  Metsähallitus
​12.00​Lisää puuta biotalouteen
Tutkimusprofessori Jari  Hynynen, Luke
​12.15​Metsähaketase 2030
Tutkija Perttu  Anttila,  Luke
​12.30​Lisäpotkua biomassan toimituksiin
Varttunut tutkija Juha Laitila,  Luke
​12.45​Tietoiskut tutkimustuloksista
​13.15​Puheenjohtajan kommenttipuheenvuoro
Pääjohtaja Pentti  Hyttinen,  Metsähallitus
​13.25 Kahvi​
​ ​Biojalostamot  ja  energiamurros: ratkaisuja vuoteen  2030
Puheenjohtaja  teknologiapäällikkö  Risto  Sormunen, Fortum
​13.50​Metsäbiotalous vuoteen 2030
Liiketoiminta-alueen johtaja Jussi  Manninen,  VTT
​14.05​Teollisuutta uudistavat kuitutuotteet
Tutkimusprofessori  Ali  Harlin,  VTT
​14.20​Liikenteen biopolttoaineet ja kemikaalit
Johtava erikoistutkija Esa  Kurkela,  VTT
​14.35​Puun energiankäytön markkinamuutokset, BIO-CCU (hiilidioksidin hyötykäyttö)
Tutkimuspäällikkö Antti Arasto,  VTT
​14.50​Tutkimustuloksia – tietoiskut
​15.20​Puheenjohtajan kommenttipuheenvuoro
Teknologiapäällikkö Risto  Sormunen,  Fortum
​15.30​Paneelikeskustelu: Miten parhaat metsäbiotalousideat saadaan markkinoille toteuttaen 2030 tavoitteet?
Puheenjohtaja Jussi  Manninen,  VTT
​16.20​Loppuyhteenveto
​17-19.30Posterinäyttely ja cocktail-tarjoilu


Ilmoittaudu viimeistään 20.1.2017:  

https://www.lyyti.in/Biotalous_ja_energiamurros

Seminaari on maksuton, mutta mikäli joudut perumaan osallistumisesi, ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen riitta.nyholm@vtt.fi 20.1.2017 mennessä. Jos et saavu tilaisuuteen tai perut osallistumisen 20.1. jälkeen, veloitamme järjestelykuluina 100 € (+ alv 24 %).

Tilaisuudesta twiitataan tunnisteella #biotalous

Ota yhteyttä