Sign In

ICSTI 2010 Annual conference - From information to innovation

1.1.2009 0:00 - 1.1.2009 0:00  

 

ICSTIn vuosikonferenssi pidetään Helsingissä 10.-11.6.2010. Konferenssin pääteema "From Information to Innovation" rakentuu neljästä inspiroivasta kokonaisuudesta: Information as the lifeblood of research and innovation; Intelligent information solutions and services; Towards the innovative knowledge society; Creating the future. 

ICSTI (the International Council for Scientific and Technical Information) on kansainvälinen tieteellis-teknisen tiedon tuottajien, välittäjien ja käyttäjien yhteisö ja vaikutusfoorumi. Jäseninä on yli 30 organisaatiota eri puolilla maailmaa.

Ota yhteyttä