Sign In

INNOinfon julkistamistilaisuus: patentti- ja markkinatieto pk-yritysten innovaatiotoiminnassa

1.1.2009 0:00 - 1.1.2009 0:00  

 

Patentti- ja markkinatiedon hankinta, hyödyntäminen ja vaikuttavuus pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoiminnassa

Tieto on yrityksille yhä tärkeämpi strateginen menestystekijä. Suomalaisilla pk-yrityksillä on runsaasti tehostamisen varaa patentti- ja markkinatiedon hankinnassa ja hyödyntämisessä. VTT ja PRH ovat yhteisessä projektissaan kartoittaneet t&k-toiminnan päällekkäisyyttä sekä patentti- ja markkinatiedon tarjontaa, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta. Tutkimuksen tekijät esittävät myös suosituksia tiedon hyödyntämisen, palvelujen tuottamisen ja tiedon levittämisen systemaattiseksi kehittämiseksi.

Tutkimuksen tulokset suosituksineen julkistetaan TIETOpäivien Tietoiskut 2009 -seminaarissa keskiviikkona 3.6.2009 klo 14.

Ohjelma klo 14 –16: Patentti- ja markkinatiedon hankinta, hyödyntäminen ja vaikuttavuus pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoiminnassa

Liiketoimintaympäristön muutos
Mika Waris, markkinointijohtaja, PRH

Projektin tavoitteet, tulokset ja jatkotutkimusehdotukset
Torsti Loikkanen, tutkimuskoordinaattori ja Jari Konttinen, erikoistutkija, VTT

Tiedon ja osaamisen hyödyntäminen innovaatioiden kehittämisessä
Laura Ruotsalainen, tietoanalyytikko, VTT

Case VTT
Kirsi Tuominen, tietopalvelupäällikkö, VTT

Kansallinen IPR-strategia - tieto ja osaaminen avainasemassa
Mikko Huuskonen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö

Koko 3.6. Tietoiskut 2009 päivän ohjelma
INNOinfon julkistamistilaisuus ja Tietoiskut 2009 ovat maksuttomia.
Tulosta kutsukortti täältä


Koko TIETOpäivät tapahtuman 3. - 4.6. ohjelma, luennoitsijat ja lisätietoa
Osa seminaareista on maksullisia.

Tervetuloa julkistamistilaisuuteen!
VTT
Kirsi Tuominen,
Tietopalvelupäällikkö

Ota yhteyttä