Sign In

Kestävä kehitys ja kaivannaisteollisuus

1.1.2011 0:00 - 1.1.2011 0:00  

 

Energian ja luonnonvarojen kestävä käyttö sekä uusiutuvien luonnonvarojen monipuolinen ja vastuullinen hyödyntäminen korostuvat tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen avulla edistetään toimialan yritysten monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimialan verkottuminen vahvistaa kestävää arvoketjua.

Mitä kestävä kehitys on ja mitä sen eri osa-alueisiin kuuluu? Mikä on tuotteen hiilijalanjälki? Entä mitä tarkoittaa vesijalanjälki? Miten voi viestiä ympäristövaikutuksista? Nämä ja muut ajankohtaiset kestävän kehityksen asiat ovat seminaarissa esillä. Tule kuulemaan ja keskustelemaan. Keskustelua varten voi kysymyksiä lähettää etukäteen. Seminaarin esityskieli on suomi ja jaettava materiaali on englanniksi.

Tilaisuuden ohjelma (pdf)

Uutta tietoa mukaan
- Saat ideoita ja vastauksia hiilijalanjälkikysymyksiin.
- Tutustu uuteen vesijalanjälkikonseptiin.
- Mitä on luotettava ja läpinäkyvä ympäristövaikutustieto?
- Kuinka hyödyntää elinkaariarviointia (LCA:ta) tuotekehityksessä?

Kenelle seminaari on suunnattu?
Elinkaariarviointia (Life cycle assessment; LCA) käytetään tuotteiden ympäristövaikutuksien arviointiin lähtien raaka-aineiden valmistuksesta, huomioiden tuotteen valmistuksen ja käyttövaiheen sekä päätyen tuotteen hävittämiseen/kierrättämiseen saakka. Elinkaariarviointia voidaan mm. hyödyntää tuotekehityksessä ja kertoa tuotteen ympäristövaikutuksista viestinnässä. Uusimpia sovellutuksia ovat mm. hiilijalanjälki ja vesijalanjälki.

Seminaari antaa perustietoa elinkaariarvioinnista ja kuinka hyödyntää eritavoilla menetelmää, sen sovellutuksia sekä tuloksia. Mukaan tuodaan uusia ideoita ja esimerkkitarkasteluja niin tutkimuksista kuin asiakasprojekteista.

Seminaari on suunnattu kaivannaisteollisuuden arvoketjussa tutkimuksessa ja kehityksessä työskenteleville ihmisille, mutta se antaa myös hyvää tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista viestimiseen sekä markkinointiin.

Ilmoittautuminen tapahtuu Internetin kautta.
Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 18.1.2012. Ilmoittauduthan ajoissa, sillä osallistujamäärä on rajoitettu.

Osallistumismaksu
490 euroa + ALV 23 %. Maksu sisältää luennot, materiaalit ja ryhmäkeskustelut sekä ateria- ja virvoketarjoilut seminaarin aikana.

Hotelli
Osallistujien tulee hoitaa tarvitsemansa varaukset itse. Lähimmät hotellit ovat Radisson Blu Hotel, Espoo (www.radissonblu.com/hotel-espoo) ja Sokos Hotel Tapiola Garden (www.sokoshotels.fi/hotellit/espoo/).

Osallistumisen peruutusehdot
Jos osallistuja on estynyt saapumaan seminaariin, tulee hänen ilmoittaa esteestä viimeistään 14 päivää ennen seminaarin alkua. Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen, veloitamme 50 % rekisteröitymismaksusta. Mikäli osallistuja ei tee peruutusilmoitusta lainkaan, tullaan rekisteröitymismaksu veloittamaan kokonaan. Osallistumisen voi tarvittaessa siirtää toiselle henkilölle yrityksessä ilman lisäkustannuksia.

Luennoitsijat
Seminaarissa luennoivat Tiina Pajula, Marja Paju, Helena Wessman ja Minna Nors, jotka ovat kestävän kehityksen arvioinnin ja elinkaariarvioinnin tutkimuksen erityisasiantuntijoita ja tutkijoita. Luennoitsijoilla on hyvä tietämys niin teoriasta kuin käytännöistä tutkimusalueella ja hankkeissa. Yrityspuolelta esiintyy vierailevana luennoitsijana ympäristöpäällikkö Juha Kekäläinen Outokumpu Tornio tehtaat ja Kemi kaivos ja tutkimuspuolelta erikoisasiantuntija Saku Vuori GTK:sta.

Ota yhteyttä