Sign In

Kiinteiden biopolttoaineiden standardien koulutustilaisuudet Suomessa

1.1.2012 0:00 - 1.1.2012 0:00  

 

VTT järjestää SolidStandards-projektissa bioenergia-alan toimijoille kiinteiden biopolttoaineiden standardeista koulutustilaisuuksia, joissa alan toimijoille opastetaan standardien käyttöönottoa polttoaineen tuotannossa, kaupassa ja käytössä. Myös palautetta julkaistuista standardeista kerätään standardien jatkokehittämistä varten. Tilaisuuksissa käydään tarkemmin läpi kiinteiden biopolttoaineiden laatuluokittelustandardit (SFS-EN 14961 sarja) sekä laadunvarmistusstandardit (SFS-EN 15234 sarja) ja niiden soveltaminen käytäntöön. Lisäksi esitellään myös näytteenottoa ja laaduntarkkailuun liittyviä menetelmiä.

Tilaisuudet on tarkoitettu polttoaineen tuottajille, toimittajille ja käyttäjille.

Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Koulutustilaisuus 1 - Kiinteiden biopolttoaineiden standardien yleinen esittely
Keskiviikko 21. maaliskuuta 2012, VTT Koivurannantie 1

Tilaisuudessa esitellään laatuluokittelustandardit SFS-EN 14961 sekä laadunvarmistusstandardit SFS EN 15234. Lisäksi käydään läpi näytteenotto- ja näytteenkäsittelystandardit sekä tärkeimmät fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien standardit.

Koulutustilaisuus 2 – Pilkkeen laatuluokittelu- ja laadunvarmistusstandardien soveltaminen pilkkeen tuotannossa ja kaupassa
Torstai 22. maaliskuuta 2012, VTT Koivurannantie 1

Tilaisuudessa esitellään pilkkeen laatuluokittelustandardit (SFS-EN 14961-1 ja 5) sekä laadunvarmistusstandardit (SFS-EN 15234-5) ja näiden soveltaminen pilketuotannossa. Lisäksi esitellään VTT:n tutkimustuloksia hyvälaatuisen pilkkeen tuottamisesta ja laaduntarkkailusta. Ohjelma sisältää myös pilketuottajan puheenvuoron sekä laaduntarkkailumenetelmiä harjoitellaan käytännössä VTT:n tutkimuslaitteilla.

Kolmas koulutustilaisuus hakkeen laatuluokittelu- ja laadunvarmistusstandardien soveltamisesta hakkeen tuotantoon ja käyttöön järjestetään syyskuussa Saarijärvellä.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen 1 ja 2: 9.3 mennessä oheisen linkin kautta https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/VTT_0425
Lisätiedot ilmoittautumiseen liittyen: Marjo Suur-Uski, VTT marjo.suur-uski@vtt.fi puh. 020 722 2602.

Tarkemmat ohjelmat lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.

SolidStandards-projekti julkaisee standardeista koulutusaineiston myös suomenkielisenä. Aineisto jaetaan osallistujille koulutustilaisuuksissa. Lisätietoja projektin verkkosivuilta: www.solidstandards.eu.

Koulutustilaisuuksissa esiteltävät standardit ovat hankittavissa SFS:stä myös suomenkielisenä (www.sfs.fi, sales@sfs.fi tai puh. (09) 1499 3353).

Ota yhteyttä