Sign In

LCA ja sen sovellutukset: Hiilijalanjälki, vesijalanjälki ja ekotehokkuus

1.1.2011 0:00 - 1.1.2011 0:00  

 

Tuotteiden ympäristövaikutuksista viestiminen on ajankohtaista yrityksille ja heidän sidosryhmilleen. Tuotteen elinkaaressa ja arvoverkossa toimijat voivat vaikuttaa tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksien muodostumiseen. Seminaari tarjoaa olennaista ja ajankohtaista tietoa tuotteiden elinkaariarviointiin (life cycle assessment, LCA), jota voidaan hyödyntää usealla tavalla. Lisäksi tilaisuudessa esitetään uutta tietoa hiilijalanjälkeen, vesijalanjälkeen sekä ekotehokkuuteen liittyen.

Elinkaariarviointia (Life cycle assessment, LCA) käytetään tuotteiden ympäristövaikutuksien arviointiin lähtien raaka-aineiden valmistuksesta, edeten tuotteen tuotantoon, käyttövaiheeseen ja lopuksi päätyen tuotteen hävittämiseen/kierrättämiseen saakka. Elinkaariarviointia (LCA) voidaan hyödyntää tuotekehityksessä ja viestinnässä kertoen tuotteen ympäristövaikutuksista. Uusimmat sovellutukset, jotka pohjaavat elinkaariarviointiin, ovat mm. hiilijalanjälki ja vesijalanjälki.

Tilaisuuden ohjelma (pdf)

Rekisteröityminen: Täytä ilmoittautumislomake nettisivulla viimeistään 24.01.2011. Seminaarimaksu on 385 eur (+ ALV 23 %).

Uutta tietoa mukaan
- Saat ideoita ja vastauksia hiilijalanjälkikysymyksiin.
- Mitä on läpinäkyvä ja luotettava elinkaariarviointi (LCA)?
- Kuinka hyödyntää LCA:ta tuotekehityksessä?
- Tutustu uuteen vesijalanjälkikonseptiin
- Mitä on ekotehokkuuden arvioiminen?

Seminaari antaa perustietoa elinkaariarvioinnista ja kuinka hyödyntää eritavoilla menetelmää ja sen tuloksia. Lisäksi tarkastellaan hiilijalanjäljen, vesijalanjäljen ja ekotehokkuuden periaatteita, menetelmiä ja laskentaa. Mukaan tuodaan uusia ideoita ja esimerkkitarkasteluja niin tutkimuksista kuin asiakasprojekteista.

Kenelle seminaari on suunnattu?
Seminaari on suunnattu metalli- ja koneteollisuuden arvoketjussa tutkimuksessa ja kehityksessä työskenteleville ihmisille, mutta se antaa myös hyvää tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista viestimiseen sekä markkinointiin. Lisäksi seminaari tarjoaa oleellista ja ajankohtaista perustietoa koskien elinkaariarviointia ja sen hyödyntämistä tehokkaasti. Seminaari tuo myös näkökulmia tämän päivän kestävän kehityksen mukaisuudesta viestimiseen ja siihen liittyviin haasteisiin.

Kysymyksiä voi laittaa jo etukäteen
Kuinka mitata ja vähentää yrityksen ja tuotteen ympäristövaikutuksia arvoketjussa? Kuinka tuotteiden raaka-aineet ja kuljetukset vaikuttavat hiilijalanjäljen muodostumiseen? Mitä tarkoittaa hiilineutraali? Kuinka viestiä ympäristöasioista B-2-B ja kuluttajatahoille? Mitä asioita tulee huomioida, kun LCA tuloksia halutaan vertailla?

Nämä ja muut ajankohtaiset asiat liittyen kestävään kehitykseen ja erityisesti tuotteiden ympäristövaikutuksiin ovat aiheina seminaarikeskustelussa. Keskustelua varten kysymyksiä voi lähettää etukäteen. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen minna.nors@vtt.fi viimeistään maanantaina 17.1.2011.

Rekisteröitymismaksu:
EUR 385 (+ ALV 23%).
Maksu sisältää luennot, materiaalit ja ryhmäkeskustelut sekä ateria- ja virvoketarjoilut seminaarin aikana.

Osallistumisen peruuttaminen - ehdot:
Jos osallistuja on jostain syystä estynyt tulemaan, tulee hänen laittaa asiasta tietoa viimeistään 14 päivää ennen seminaarin alkua. Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen, veloitamme 50 % rekisteröitymismaksusta. Mikäli minkäänlaista peruutusilmoitusta ei rekisteröityneeltä saada, tullaan rekisteröitymismaksu veloittamaan kokonaan. Osallistumisen voi tarvittaessa siirtää myös toiselle henkilölle yrityksessä ilman lisäkustannuksia.

Luennoitsijat
Esiintyjät ovat kestävän kehityksen arvioinnin ja elinkaariarvioinnin tutkimuksen erityisasiantuntijoita ja tutkijoita. Heitä ovat Katri Behm, Catharina Hohenthal, Tiina Pajula, Marja Paju, Hannele Tonteri, Helena Wessman ja Minna Nors. Luennoitsijoilla on hyvä tietämys niin teoriasta kuin käytännöistä tutkimualueella ja hankkeissa. Lisäksi seminaarissa esiintyy vierailevana esiintyjänä yrityspuolelta Nokian edustaja.

Tervetuloa!

Ota yhteyttä