Sign In

Metsäenergia nyt ja 2030 - teknologiat, kilpailukyky, ympäristö - Metlan ja VTT:n ForestEnergy2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelman vuosiseminaari

8.10.2014 0:00 - 9.10.2014 0:00  

Metla ja VTT vastaavat yhteisen tutkimusohjelmansa avulla energia- ja ilmastostrategian haasteisiin kestävän ja kustannustehokkaan metsäenergian käytön lisäämiseksi. Tutkimuksen painopiste on uuden teknologian, liiketoiminnan ja palvelukonseptien kehittämisessä.

Jyväskylässä järjestettävässä vuosiseminaarissa kuullaan viisivuotisen ohjelman ensimmäisen puoliskon päätuloksia sekä lisäksi tutkimustiedon käyttäjien näkökulmaa ja toiveita.

Seminaarin ensimmäisenä päivänä tutkijat antavat vastauksia metsäenergian hankinnan kriittisimpiin kysymyksiin: miten saada korkealaatuista raaka-ainetta kustannustehokkaasti – oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan? Iltapäivällä visioidaan vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita ja niiden toteutettavuutta. Päivä päättyy ”Metsistä ratkaisuja 2030 ilmastopakettiin?” -paneelikeskusteluun ja iltatilaisuuteen.

Toisena seminaaripäivänä pohditaan yhdessä alan toimijoiden kanssa, voidaanko metsäenergian käyttö kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä. Valtiovallan tervehdyksen esittää maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo.

Ilmoittautumiset 26.9.2014 mennessä tapahtuman kotisivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella. Seminaari on maksuton, ja sinne mahtuu mukaan 150 ensiksi ilmoittautunutta.

 

Ota yhteyttä