Sign In

 Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin kurssi

13.12.2017 9:00 - 13.12.2017 16:00 VTT MIKES, Tekniikantie 1, 02150 ESPOO

Kurssin luennoitsijat ovat tutkija, DI Ilkka Iisakka ja erikoistutkija, DI Sari Saxholm.

​Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille. Päivän aikana perehdytään mittausepävarmuuden määrittämisen periaatteisiin sekä harjoitellaan muutaman yksinkertaisen laskuesimerkin avulla. Osallistujat saavat perustiedot mittausepävarmuuden arvioinnista ja laskemisesta sekä ideoita kurssilla esitettyjen asioiden soveltamiseksi omissa mittauskohteissaan. Laskuesimerkit tukevat mittausepävarmuusarvion laatimisen konkreettista oppimista ja ovat periaatteiltaan sovellettavissa yleisellä tasolla, vaikka käsitelevätkin tiettyjä suureita.
Laskuesimerkit käsittelevät sähkösuureiden, pituuden, massan, lämpötilan ja paineen mittaamista osallistujien valinnan mukaan. Kunkin esimerkin taustatiedot käydään läpi yksityiskohtaisesti. Osallistujat laativat epävarmuuslaskelmat luennoitsijan ohjatessa, aamupäivän luento-osuudella opittua epävarmuuslaskennan teoriaa soveltaen. Laskuesimerkkejä varten osallistujilla tulee olla riittävät tiedot Excelistä sekä mukana oma kannettava tietokone. Osallistujat saavat päivän päätteeksi todistuksen osallistumisestaan kurssille.

Kurssimaksu on 550 € + ALV 24 % / henkilö.

Tervetuloa mukaan kaikki mittausten luotettavuudesta kiinnostuneet!

Ilmoittautuminen ja päivän ohjelma löytyvät tästä.

Ota yhteyttä