Sign In

Open Mode skenaariotyöpaja

20.11.2019 9:00 - 20.11.2019 12:00  

​Hei!

Kutsumme sinut Open Mode -hankkeeseen sisältyvään skenaariotyöpajaan keskiviikkona 20.11.2019 keskustelemaan kuluttajajakelun vaihtoehtoisista tulevaisuuskuvista.

 

Verkkokaupan voimakas, globaali kasvu aiheuttaa suuria muutoksia jakelulogistiikkaan ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin. Työpajassa pohdimme mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja sekä toimijoiden että kuluttajien näkökulmasta. Etsimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

  • Mitä tulevaisuuden kuluttajat haluavat ja arvostavat?
  • Mitä mahdollisuuksia teknologian kehitys tuo jakelulogistiikkaan?
  • Miten kuluttajajakelun arvoketju tulee muuttumaan?
  • Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia on avautumassa?  

VTT on valmistellut työpajaan neljä alustavaa skenaariota kuluttajajakelun tulevaisuudesta. Skenaariot ja niitä rikastava keskustelu antavat sinulle uusia näkökulmia logistiikan tulevaisuudesta. Sinulla on myös mahdollisuus verkostoitua kiinnostavien alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

 

Ilmoittaudu tästä.

Ilmoittautuminen viimeistään: pe 15.11.2019. Työpajaan mahtuu 40 ensiksi ilmoittautunutta.

Työpajassa tarjotaan myös mahdollisuus selvittää oman organisaation digikypsyystaso. VTT:n kehittämä työkalu havainnollistaa organisaation lähtötilanteen ja digikypsyyden kuudessa eri ulottuvuudessa (strategia, liiketoimintamalli, asiakasrajapinta, organisaatio ja prosessit, ihmiset ja kulttuuri sekä informaatioteknologia). Tulosten avulla organisaatio voi tunnistaa helpommin (organisaation toimialasta ja koosta riippuvat) tärkeimmät ja kiireellisimmät kehityskohteensa.

 

Lisätietoja digikypsyystyökalusta https://digimaturity.vtt.fi/

 

Open Mode -hanketta koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. eNexus, Hakonen ja OGOship ovat hankkeen yrityspartnereita. Helsingin yliopisto toimii hankkeen toisena tutkimusosapuolena.

 

Lisätietoja Open Mode -hankkeesta löydät täältä