Sign In

SEMINAARI: Synthetic biology as tool in future bioeconomy

1.1.2011 0:00 - 1.1.2011 0:00  

 

Synteettinen biologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi biopolttoaineiden ja biokemikaalien valmistukseen uudistuvista raaka-aineista. VTT:n seminaarin pääluennoitsija on alan huippuasiantuntija, SynBERC-tutkimuskeskuksen johtaja Jay Keaslingin.

PROGRAMME: Synthetic biology as tool in future bioeconomy

Friday June 10th 2011

VTT, Vuorimiehentie 5, Otaniemi, Espoo

Chair: Prof. Johanna Buchert

13.00 - 13.05: Opening of the seminar, Executive Vice President, Prof. Anne Ritschkoff, VTT

13.05 - 13.35 : Synthetic biology principles, Prof. Leonard Katz, SynBERC, UC Berkeley

13.35 - 14.30: Synthetic biology applications in fuels and chemicals production

Prof. Jay Keasling, SynBERC, The Joint BioEnergy Institute, UC Berkeley

14.30 - 14.50: A Finnish perspective to synthetic biology, Prof. Merja Penttilä, VTT

14.50: Closure

Mitä synteettinen biologia on?

Synteettisessä biologiassa käytetään hyväksi uudella tavalla ja laaja-alaisesti biologisten ja insinööritieteiden yhdistämistä. Erotuksena perinteisestä molekyyli- ja solubiologiasta, synteettinen biologia pyrkii systemaattiseen, erilaisten molekulaaristen osien suunnitteluun, standardoitujen molekyyliosien käyttöön ja niiden yhdistelemiseen uusilla tavoilla koottaessa toiminnallisia biologisia koneistoja. Näiden koneistojen avulla pyritään aikaansaamaan esimerkiksi geneettisiä säätelyreittejä, entsyymejä ja soluja, joita ei luonnossa esiinny, mutta joiden avulla voidaan tuottaa esimerkiksi biopolttoaineita ja biomolekyylejä. Koottaessa biologisia koneistoja osasistaan on synteettisen biologian avulla myös mahdollista saada syvällistä tietoa siitä, miten biologiset järjestelmät toimivat.

Ota yhteyttä