Sign In

SolidStandards - Quality and sustainability standards for solid biofuels

1.1.2013 0:00 - 1.1.2013 0:00  

 

Ohjelma
9. huhtikuuta 2013
Hakkeen laatuluokittelu- ja laadunvarmistusstandardit sekä ominaisuuksien mittaukseen liittyvät standardit ja niiden käytännön kokeilu
9.00 Avaus – koulutusohjelman tavoite, sisältö ja käytännön toimenpiteet
Eija Alakangas, VTT
9.10 Hakkeen laatuluokittelu- ja laadunvarmistusstandardit (SFS-EN 14961 ja SFS-EN 15234)
Eija Alakangas, VTT
9.40 Kahvitauko (Poken ruokala)
10.10 Metsähakkeen näytteenotto ja tarkkuus (SFS-EN 14778 ja SFS-EN 14780)
Antti Heikkinen, VTT
10.50 Kosteuden (SFS-EN 14774-2), irtotiheyden (SFS-EN 15103), lämpöarvon (SFS-EN 14918) sekä palakoon määritys (SFS-EN 15149-1)
Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy
11.30 Demoradan esittely ja näytteenottovideo
POKEn ja JAMK opiskelijat esitelevät
Markku Korhonen, Senfit

11.45 Lounastauko Poken ruokalassa (lounas omakustanteinen)
Siirtyminen JAMK:in bioenergiakeskukseen
12.50 Käytännön harjoittelu JAMK:n tiloissa näytteenottoon ja ominaisuuksien määritykseen
(Demorata (kukin osallistuja osallistuu tähän, kierretään 3 ryhmässä)
Ryhmä 1: Näytteenotto, irtotiheyden ja kosteuden määritys (hakevarasto)
Ryhmä 2: Palakoon määritys (JAMK:n labra)
Ryhmä 3. Automaattinen kosteuden määritys, Senfit (JAMK:n labra)
14.30 Kahvitauko Poken ruokalassa
15.00 Keskustelua ja kysymyksiä demoradasta sekä yhteenveto ensimmäisestä päivästä

10. huhtikuuta
Kokemuksia laatustandardeista, hakkeen laadusta sekä kestävä kehitys
9.00 Aamukahvi
9.30 Kokemuksia näytteenotosta laitoksilla
Jukka Lahti, Haklog Ky
10.00 Kokemuksia hakestandardien käyttöön otosta Päijänteen MHY
Ari Erkkilä, VTT & Kari Kuusniemi, Metsänhoitoyhdistys Päijänne
11.00 Metsähakkeen laatuvaatimukset ja laadunvalvonta Keljonlahden voimalaitoksella
Niina Albrecht, Jyväskylän Energia Oy
11.40 Lounastauko (lounas omakustanteinen)
13.00 Kestävän kehityksen standardit ja kriteerit kiinteille biopolttoaineille
Jouni Valtanen, Metsäteollisuus ry
13.40 Kestävän kehityksen kriteerit Luonnonsuojeluliiton Ekoenergiassa
Riku Eskelinen. Luonnonsuojeluliitto
14.00 Ekolämpö Kyyjärven Energiaosuuskunnassa
Eija Alakangas, VTT & Hannu Kainu, Kyyjärven Energiaosuuskunta
14.50 Kahvit ja kyselylomakkeen täyttö (Poken ruokala)
15.20 Käytännön harjoitusten tulosten esittely
JAMK:n opiskelijat
15.40 Koulutusohjelman päätös ja todistusten jako

Ota yhteyttä