Sign In

Tietoturvaa teollisuusautomaatioon (TITAN)

1.1.2010 0:00 - 1.1.2010 0:00  

 

Seminaarin aihepiiri: Esitetään TITAN hankkeen päätuloksia suomalaisille teollisuusautomaatioalan osaajille. Päätuloksia ovat mm. TITAN-käsikirja, kehitettyjä TITAN tietoturvakäytäntöjen kuvauksia, sekä sertifikaattien käytettävyyden ja hallinnan tutkimustulokset automaatiojärjestelmissä.

Järjestäjänä toimii nyt jo päättynyt TEKES Turvallisuus-ohjelman TITAN hanke: Hankkeen päätavoitteena oli selvittää teollisuusautomaatioympäristöön soveltuvat parhaat tietoturvamenettelytavat ja ratkaisut sekä kehittää niitä erityisesti suomalaisten alan yritysten tarpeet huomioiden. Koordinaattorina toimi VTT (erikoistutkija Pasi Ahonen).

Tavoittelemme laajaa osallistumista teollisuusautomaation alalla toimivista yrityksistä ja organisaatioista. Kohderyhmänä mm. automaatiosuunnittelijat, järjestelmäkehittäjät, operaattorit, tukihenkilöt, esimiehet, tutkijat, jne.

Ohjelma ja esitykset:

9.00 Avaava puheenvuoro (Janne Peräjoki, TEKES)

Taustat & Mitä on tehty jo aiemmin? - puheenvuorot:

TITAN tulosten online-kommentointityökalun esittely

Teollisuusautomaatiossa käytettävät tietoturvastandardit

Sertifikaattien käyttö automaatiojärjestelmissä

  • Sertifikaattipohjaisten tietoturvatoteutusten käytettävyys automaatiojärjestelmissä – Jari Seppälä (TTY)

Teollisuusautomaatiojärjestelmän tietoturvan arviointi

Parhaat tietoturvakäytännöt

Tutkimuksen (teollisuusautomaation tietoturva) jatkon suunnittelua

Ota yhteyttä