Sign In

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (Tukalen) -projektin loppuseminaari

16.10.2014 0:00 - 16.10.2014 0:00  

Tukalen-projektissa tavoiteltiin energiatehokkaiden pientaloalueiden kaukolämmitysratkaisuja ja uusia palvelumalleja. Ratkaisuvaihtoehtoja vertailtiin elinkaaren aikaisten CO2-päästövaikutusten ja kustannustehokkuuden perusteella. Elinkaaritarkastelujen osana alueen energia- ja ympäristötaseessa tarkasteltiin syntyvän jätteen hyödyntämistä energian tuotannossa. Peruslähtökohtana olivat vuoden 2012 rakentamismääräykset sekä vuoden 2012 jälkeiset arvioidut muutokset.

Seminaarin esitykset:

Projektin tausta ja tavoitteet, Krzysztof Klobut, erikoistutkija, VTT, Tukalen-projektin projektipäällikkö

Energiatehokkaan pientaloalueen elinkaarikustannuslaskenta (LCC), Antti Knuuti, tutkija, VTT

Elinkaariarvio (LCA) pientalojen kaukolämpöratkaisuille, Sirje Vares, erikoistutkija, VTT

Jätteiden energiahyödyntäminen kaukolämpöön, Case Ekokem, Aki Itänen, asiakaspalveluinsinööri, Ekokem Oyj

Kaukolämpökytkennät, Jorma Heikkinen, erikoistutkija, VTT

Kaukolämpöverkot ja alueverkot, Miika Rämä, tutkija, VTT

Kaukolämmön uudet liiketoimintamallit, Hannele Ahvenniemi, tutkija, VTT

Projektin yhteenveto, Jari Shemeikka, tutkimustiimin päällikkö, VTT, Tukalen-projektin vastuullinen johtaja

  

Projektin loppuraportti.

    
Kiitos osallistumisesta!