Sign In

Työikäisten työkyvyn ja terveyden edistäminen -ratkaisuja ja keinoja

1.1.2010 0:00 - 1.1.2010 0:00  

 

NUADU -FOORUMI II

Kutsu tulosten ja loppuraportin julkistamistilaisuuteen

Tutkimus- ja kehittämishanke Nuadussa haettiin ja löydettiin uusia tapoja tukea terveyttä ja työkykyä työterveyshuollon toiminnassa. Hankkeen toteuttivat VTT, Työterveyslaitos, Aaltoyliopisto/TKK, Nokia Oy, Firstbeat Technologies Oy ja Tuulia Oy yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa vuosina 2006–2009.

Tutkimuksessa keskityttiin työuransa keskivaiheilla oleviin Espoon kaupungin työntekijöihin, jotka halusivat tehdä elintapoihinsa hyvinvointia lisääviä ja sairastumisen vaaraa vähentäviä muutoksia. Tässä työuran vaiheessa luodaan edellytykset pitkälle ja terveelle työuralle sekä toimintakykyisille eläkevuosille.

Ensimmäisessä Nuadu-foorumissa pohdittiin, mitä tiedetään työikäisten terveyden edistämisestä ja mietittiin toimivia ratkaisuja. Nyt julkaistavassa Nuadu-tutkimuksessa toteutettiin monimuotoisen terveyden edistämisen keinoja: terveystarkastuksia, toimintakyvyn mittauksia, ryhmätapaamisia ja terveysteknologiaa. Nyt kerromme tuloksista, mahdollisuuksista ja tulevaisuuden haasteista.

Foorumissa pohditaan yhdessä, mitä hankkeesta opittiin ja miten tuloksia hyödynnetään paremman työelämän rakentamisessa.

Foorumissa kohtaavat terveyspolitiikan vaikuttajat ja rahoittajat, työterveyshuollon, terveyden ja työhyvinvoinnin tutkijat ja käytännön toteuttajat sekä hyvinvointiteknologian ammattilaiset.

Kutsumme teidät kuulemaan ja keskustelemaan kanssamme hyvistä käytännöistä terveyden edistämisen alalla.

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen: 21.4.2010 mennessä osoitteeseen: janne.halonen@ttl.fi tai jussi.konttinen@ttl.fi (p. 030 47471, vaihde).

Tervetuloa!

KUTSU JA OHJELMA

Nuadu-hanke on ITEA-hanke, jota vetää Philips ja johon osallistuu yli 20 eurooppalaista yritystä ja tutkimuslaitosta. Suomen Nuadua rahoittaa TEKES.
Lisätietoja www.nuadu.org.

Ota yhteyttä