Sign In

Uudelleenvalmistuksen liiketoimintanäkökulmia

29.8.2018 10:30 - 29.8.2018 11:15 Webinaari

Uudelleenvalmistamalla käytetyt tuotteet tai komponentit voidaan palauttaa käyttöön: ne puhdistetaan, puretaan, kunnostetaan ja kootaan uudelleen siten, että lopputulos on laadultaan vähintään yhtä hyvä kuin alkuperäinen tuote, ja sille voidaan antaa vastaava takuu.

Siirtyminen uudelleenvalmistukseen merkitsee radikaaleja muutoksia tuotanto- ja palvelujärjestelmiin. Toimintamallin käynnistys vaatii koko liiketoimintamallin uudelleenajattelua sisältäen teknisen valmistusprosessin, käytettyjen tuotteiden keräilyn ja uudelleenvalmistettujen tuotteiden asiakaskanavien kehittämistä. Näihin voi liittyy monia haasteita, mm. uudelleenvalmistettavien tuotteiden tai komponenttien riittävyys, kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen ja asiakkaiden hyväksynnän saavuttaminen. Kokonaisprosessi vaatii yleensä erilaisten toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista. Uudelleenvalmistuksen pisimmälle kehittyneillä aloilla toimiikin yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet johonkin prosessin vaiheeseen. Uudelleenvalmistusprosessin ja –järjestelmän kehittäminen vaatii yhteistyötä ja systeemistä lähestymistapaa, jossa tarkastellaan sekä tuotetta ja prosesseja että liiketoimintamallia ja asiakasnäkökulmaa, eikä ratkota ainoastaan irrallisia ongelmia.

Kiertotalous ja uudelleenvalmistus yhtenä sen esiintymismuotona tähtäävät resurssitehokkuuden parantamiseen. Uudelleenvalmistuksella voidaan vähentää kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää sekä pienentää valmistuksen aikaista energian- ja materiaalien kulutusta. Uudelleenvalmistuksen ansiosta tuotteen 'elinikä' pitenee ja tuotteelle saadaan useampia käyttökertoja vaihtamalla osa tuotteen komponenteista. Samalla säästyy raaka-aineita, ja valmistuksen aikaiset päästöt, kuten energiantuotannosta ja kulutuksesta johtuvat kasvihuonekaasut pienenevät. Uudelleenvalmistusta edistää kuluttajien ympäristötietoisuus ja heidän päätöksentekoonsa vaikuttavat tuotteen hinta suhteessa ympäristövaikutuksiin. Parhaimmillaan saadaan aikaan tilanne, jossa valmistaja voi saada lisää kannattavaa liiketoimintaa, asiakas saa tuotteet halvemmalla hinnalla ja laatutakuulla ja luonnon resursseja käytetään vähemmän. Uudelleenvalmistus siirtää panoksia materiaaleista ihmistyövoiman käyttöön ja voi siten tuottaa uusia työpaikkoja.

Tämän webinaarin tavoitteena on lisätä tietoisuutta uudelleenvalmistuksesta, sen mahdollisuuksista sekä toteutusmuodoista. Tuomme webinaarissa esiin näkökulmia uudelleenvalmistuksesta liiketoimintana sekä liikearvon muodostumisesta.

Pääoppimistavoitteet

  1. Ymmärtää mitä uudelleenvalmistus on
  2. Oppia uudelleenvalmistuksella saavutettavista hyödyistä
  3. Saada näkökulmia uudelleenvalmistuksesta liiketoimintana 

 

REKISTERÖIDY WEBINAARIIN TÄÄLTÄ.

Rekisteröitymällä hyväksyn, että saan VTT:n uutiskirjeitä ja/tai uutisia VTT:n tulevista tapahtumista ja webinaareista, ja että henkilötietojani käsitellään VTT:n tietosuojaselosteen mukaisesti.

Lisätietoja webinaarista seuraavilta henkilöiltä:

Mona Arnold, Lic. Tech. (Environmental Engineering) is a Principal Scientist at VTT. Her work involves identification of promising circular economy pathways, and technological solutions or enhanced resilience of today's society. Her specific research interests include recovery and valorisation of waste water and secondary material flows. She is a steering group member of The European Innovation Partnership for water and cosecretary of the national technology platform for Sustainable Chemistry, Suschem FI NTP.   Anna Aminoff, D.Sc. (Tech.) works as Principal Scientist at VTT in a research group called "Business, Innovation and Foresight.  Her current research interest include circular economy business models, remanufacturing and sustainable supply chains. She acts now as a Substance Node Leader at VTT, and leading scientific work and excellence development in business logistics, sourcing, and value network research at VTT level.  


Saija Vatanen, M.Sc (Tech.) works as Senior Scientist at VTT. She is an expert in Sustainability assessment of industrial products. She has wide experience of projects focused on environmental life cycle assessment with Finnish manufacturing companies. Expert in environmental performance, sustainability, LCA, carbon footprint and handprint, circular economy and in remanufacturing.