Sign In

Väitös: Teollisuuden palvelumurros edellyttää uudenlaista asiakaslähtöisyyttä

31.8.2016

Teollisuuden tuotantorakenteet ovat muuttuneet rajusti, ja palvelujen osuus ja rooli kasvavat jatkuvasti. Asiakaslähtöisyyttä on tarkasteltava teollisuuden palveluinnovaatiotoiminnan ja yhteiskehittämisen lähtökohdista, korostaa Heidi Korhonen tuotantotalouden väitöskirjassaan. 

Teollisuuden innovaatiotoiminta on laajentunut teknologiasta ja fyysisistä tavaroista yhä enemmän kohti palveluja, tuote-palvelujärjestelmiä ja asiakasratkaisuja, mikä korostaa asiakaslähtöisyyden merkitystä. Osalle teollisuusyrityksistä palveluliiketoiminta on erittäin tuottoisaa, osalla on haasteita asiakaslähtöisyyden ja palveluinnovaatioiden toteuttamisessa.  

VTT:n erikoistutkija Heidi Korhonen tutki väitöskirjassaan asiakaslähtöisyyttä ja soveltamista teollisuuden palveluinnovaatioissa. Hän kehitti uuden lähestymistavan, joka perustuu 31 valmistus- ja teknologiayrityksen tapaustutkimukseen sekä teoreettis-käsitteelliseen tutkimukseen. Näissä saatiin tietoa asiakkuuksien sisäisistä kytkennöistä, yritysasiakkaiden tarpeista sekä asiakkaiden osallistamisesta ja asiakasarvosta. 

Kohti yhteiskehittämistä

Teollisuuden digitaalisessa palvelumurroksessa yritysten on otettava toimintaansa mukaan vahvemmin asiakas-toimittajavuorovaikutus. Palveluinnovaatiot on nähtävä monikerroksisena järjestelmämuutoksena. Innovaatiot eivät koske ainoastaan tuotteita ja palveluita vaan laajempia ekosysteemejä, joissa oleellisia toimijoita ja hyötyjiä ovat ihmiset ja koko yhteiskunta. Asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat luontaisesti osallisina innovaatioissa. Uusi lähestymistapa edellyttää huomion kohdistamista arvon yhteistuottamiseen, yhteiskehittämisen johtamista yhdistelemällä yrityksen sisäistä ja sen rajat ylittävää innovaatiotoimintaa sekä suotuisan dynamiikan luomista vuorovaikutteiselle oppimiselle.

Väitöskirja sähköisesti:

Customer orientation in industrial service innovation – Deepening the understanding on customers, needs, involvement, and value

Asiakaslähtöisyys teollisuuden palveluinnovaatioissa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2016/S131.pdf

 

Väitöspaikka ja -aika:

VTT:n erikoistutkija, diplomi-insinööri Heidi Korhonen väittelee Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa TU1, Maarintie 8, Espoo, 2.9. klo 12

 

Korhosen kuva: Sirpa Pöllänen