Sign In

Teollisuuden virtuaalitehdas vähentää kustannuksia ja päästöjä

16.4.2015

VTT on kehittänyt yhdessä eurooppalaisten yhtiöiden ja tutkimuslaitosten kanssa pilvipohjaisen, modulaarisen ja helposti räätälöitävän ohjelmistoalustan, jota hyödyntämällä voidaan lisätä teollisuustuotteiden kestävyyttä sekä pienentää valmistuskustannuksia ja päästöjä. Alusta tarjoaa virtuaalisen yhteistyöympäristön organisaatioille, jotka yhdessä kehittävät samaa tuotetta tai palvelua.

Äskettäin päättyneessä EPES (Eco-Process Engineering System for composition of services to optimise product life-cycle) -hankkeessa syntynyt järjestelmä yhdistää tehokkaasti asiatietoisen lähestymistavan, pilvipalvelun, teollisen internetin, yhteistyöverkostot, simuloinnin ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Se tarjoaa työkaluja eri organisaatioissa toimiville asiantuntijoille kehittää ja parantaa tuotteen tai palvelun elinkaaren vaiheita yhdessä.

Ohjelmiston avulla voidaan selkiyttää ja osin automatisoida monimutkaisia kehitystehtäviä yhdistämällä sekä manuaalisia asiantuntijan tekemiä että ohjelmallisesti tehtäviä parannuksia. Analyysit ovat toistettavia ja mahdollistavat näin perinteisiä tapoja laajemman jäsentelyn.

VTT kehitti järjestelmään simulointimoduulin, jolla voidaan tuottaa räätälöityjä ja helposti automatisoitavia simulointipalveluita päätöksenteon tueksi. Palveluiden avulla päätöksenteossa voidaan helpommin huomioida esimerkiksi kestävän kehityksen ja ekotehokkuuden tunnuslukuja, kuten energia- ja materiaalitehokkuutta ja päästöjä.

Järjestelmän prototyyppiä testattiin yhdessä AIRBUSin kanssa lentokoneen siipien suunnitteluun. Ratkaisun avulla yritys kykeni tekemään uusiin siipi- ja tehdaskonsepteihin liittyvät päätökset virtuaalisessa yhteistyöympäristössä, jossa myös päästöt ja materiaalien käyttö voitiin ottaa huomioon.

Järjestelmää sovellettiin lisäksi tuulimyllyjen kunnossapidon ja korkeajännitekaapeleiden suunnitteluun. Esimerkiksi tuulipuistojen tuotanto saatiin ohjelmiston avulla optimoitua, koska työkalu mahdollistaa tuulimyllyjen tilan lisäksi myös tuuliennusteiden ja käytettävissä olevien resurssien huomioon ottamisen.

Hankkeessa olivat VTT:n lisäksi mukana hanketta koordinoiva Tecnalia Espanjasta ja ATB Saksasta, ohjelmistoyritykset Sisteplant Espanjasta ja Esteco Italiasta sekä yritykset AIRBUS, Tamoin ja NKT, joiden kanssa testattiin kehitystyön tuloksia.

EPES-projektin webbisivut: http://www.epes-project.eu/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=MXt8B_O7lm0

(Kuva: Airbus)