Sign In

Uutiset

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 


Suomalaisyrityksistä maailman vesivastuullisimmat – uusi tiekartta näyttää suunnan

Aalto-yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja VTT:n maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella laatiman tiekartan tavoitteena on, että suomalaisyritykset ovat vuonna 2030 vesivastuullisimpia maailmassa.Selvitys: Tiedon kulkua parannettava, jotta vaaralliset aineet eivät palaa uusiin tuotteisiin

Juuri päättyneessä SIRKKU-hankkeessa havaittiin, että vaarallisten aineiden osalta tiedon kulkua kiertotaloudessa on syytä parantaa ja kehittää teknologioita, jotta nämä aineet eivät palaa kiertoon uusissa tuotteissa.Ratkeaako tekoälyn paradoksi? AI:n tulevaisuus Euroopassa esillä Helsingissä

​Tekoäly mullistaa liiketoimintaa, taloutta ja koko yhteiskuntaamme. Vielä on kuitenkin epävarmaa, kuinka murroksen mahdollisuuksia hyödynnetään. European Big Data Value Forum (EBDVF) kokoaa alan huippuasiantuntijat Helsinkiin 14.-16.10. käsittelemään tekoälyn tulevaisuutta Euroopassa.Mika Prunnila elektronisten antureiden tutkimusprofessoriksiVTT yksi vastuullisimmista kesätyöpaikoista

VTT sijoittui neljänneksi Oikotien Vastuullisin kesäduuni -selvityksen isojen yritysten sarjassa, jossa arvioitiin yhteensä 64 yritystä. VTT:n vahvuuksia ovat inspiroiva työn sisältö ja työyhteisö sekä yhdessä tekeminen.VTT kehittää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun yritysalueille vähähiilisiä toimintatapoja

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Turku ovat mukana Helsingin kaupungin koordinoimassa 6Aika – HNRY Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -kehityshankkeessa, jossa VTT on osatoteuttajana.Euroopan kvanttiasiantuntijoiden kokouksessa Helsingissä tarkastellaan kvanttiteknologian edistymistä

Helsingissä järjestetään 17.–18. lokakuuta 2019 Exploring and Making Quantum Technology -tapahtuma, jossa kvanttiteknologian huippuasiantuntijat ja sidosryhmien edustajat keskustelevat Euroopan kvanttiteknologian ekosysteemin nykytilanteesta ja tulevaisuudesta.Terästeollisuuden kuonasta arvokasta tuotetta– pilotoinnin tuloksena syntyneet komponentit testikäytössä Suomessa ja Espanjassa

VTT ja Renotech Oy kehittivät menetelmän, jolla osa tulenkestävien materiaalien, refraktorikeraamien, raaka-aineesta voidaan korvata terästeollisuudessa syntyvällä kuonamateriaalilla.Yritysten digikypsyydessä on selkeitä toimialakohtaisia eroja

Yritykset ovat voineet selvittää organisaationsa digitalisaation kypsyystason ja verrata sitä muihin organisaatioihin VTT:n verkkotyökalulla. Vuodesta 2017 asti käytetyn digikypsyystyökalun vastausten analysointi osoittaa, ettei digitalisaation eteneminen yrityksissä ole kiihtynyt.Tarkastus- ja kunnossapitotoiminnan robotiikan kiihdytysohjelma RIMA käynnisti avoimen haun 8,1 miljoonan euron pääomarahoituksella pienille ja keskisuurille yrityksille

Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa käynnistetty RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance) on kiihdytysprojekti, jonka tavoitteena on yhdistää tutkimus- ja teollisuusorganisaatiot käyttämään robotiikkaa tarkastuksissa ja kunnossapidossa markkinoiden tarpeisiin.VTT kehittää älykaupunkia LuxTurrim5G-ekosysteemissä

Tulevaisuuden älykaupungissa älypylväät korvaavat valaisinpylväitä ja luovat rungon nopealle ja tehokkaalle 5G-verkolle.Hämähäkkisilkin ja nanoselluloosan yhdistelmästä syntyi muovin haastaja

Aalto-yliopisto ja VTT ovat kehittäneet ainutlaatuisen materiaalin, joka on samalla luja, jäykkä ja sitkeä. Tulevaisuudessa sitä voidaan käyttää muun muassa biopohjaisissa komposiiteissa ja lääketieteellisissä sovelluksissa.VTT ja Cambridgen yliopisto vertailivat vaihtoehtoja tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi

VTT:n ja Cambridgen yliopiston tutkimuksessa vertailtiin sähköautojen ja erilaisten kestävien polttoaineiden päästövähennyskustannuksia tieliikenteessä.DIH²-verkoston investoinnit haettavissa robotiikan hyödyntämiseen valmistavassa teollisuudessa

Euroopan komission projekti DIH² kuuluu Horizon 2020 -ohjelmaan. Sen puitteissa myönnetään jopa 248 000 € teknologian toimittajien ja valmistavan teollisuuden PK-yritysten tai keskisuurten yritysten muodostamille yhteenliittymille robotiikan käyttöönottamiseksi.SMEthod -projektilla parempia menetelmiä pk-yritysten innovaatiotukien kohdentamiseen

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on merkittävä vaikutus EU:n talouteen ja niillä on keskeinen rooli myös innovaatiotoiminnassa. EU:ssa on tunnistettu yleinen haaste, että pk-yrityksillä ei usein ole rahoitusta innovaatiopotentiaalinsa toteuttamiseksi ja sen taloudellisten vaikutusten realisoimiseksi.VTT vie teollisuutta kohti autonomisia prosesseja

Autonomiset prosessit luovat mahdollisuuksia teollisuuden uudistamiseen. VTT koordinoi mittaustekniikan yhteishanketta, jossa kehitetään autonomisia prosesseja ja tekoälyyn perustuvia ratkaisuja tuotannon ohjaukseen.Syksyllä työhyvinvoinnin huomio uneen ja palautumiseen

Tulevana syksynä VTT:n työhyvinvoinnin painopisteenä ovat uni ja palautuminen. VTT:läisille on tarjolla muun muassa unikoulua, mindfullness-tuokioita ja hyvinvointianalyysejä.Yritys, lähde mukaan automatisoimaan sisälogistiikkaa

EU:n tukema L4MS (Logistics for Manufacturing SMEs) -kiihdytysohjelma vauhdittaa pk-teollisuuden tehtaiden sisälogistiikan automatisointia robotiikan avulla.5G:n suomalaiset kehittäjät ja soveltajat tarttuivat kyberturvallisuuteen yhteisvoimin

Kyberturvallisuuden ensiluokkainen hallinta on edellytys ja samalla suuri haaste 5G-verkolle ja sitä hyödyntäville sovelluksille ja liiketoiminnalle.Materiaaleista ja kemikaaleista ensimmäiset hiilen uusiotalouden tuotteet

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on ensiarvoisen tärkeää luopua fossiilisen hiilen käytöstä. Hiilidioksidin uusiokäytöllä voidaan helpottaa maailmanlaajuista riippuvuutta hiilivedystä ilman, että voimistamme ilmastonmuutosta.