Sign In

Älylaitteiden käyttöliittymät seuraavat ja auttavat kuluttajaa tarvittaessa

24.9.2013

 

VTT:n koordinoimassa Smarcos-hankkeessa on kehitetty esineiden väliseen internetiin perustuvaa teknologiaa, jonka avulla erilaisten älylaitteiden käyttöliittymät mukautuvat ikään kuin ”lennosta” kuluttajan tarpeen ja käyttäytymisen mukaan. Esimerkiksi ruoanlaitto helpottuu, kun liesi, kattilat, maustepurkit, ruoka-ainepakkaukset ja älykäs reseptipalvelu seuraavat ja ennakoivat kuluttajan toimintoja ja tarpeita ja auttavat kokkaajaa valitsemaan ja toimimaan oikein.

Eurooppalaisessa SMARCOS (Smart Composite Human Computer Interfaces) -hankkeessa kehitettiin esineiden väliseen internetiin perustuvaa teknologiaa, jonka avulla erilaisten digitaalisten laitteiden käyttöliittymät ja ominaisuudet saadaan toimimaan saumattomasti yhteen äly-ympäristöissä.

Ainutlaatuista hankkeen tuloksissa on vallitsevan tilanteen, useiden ihmisen käyttäytymistä ja tehtäväprosesseja kuvaavien tietojen käyttäminen käyttöliittymien mukauttamisessa ja toiminnoissa.

”Laitteiden fyysinen käyttöliittymä ei muutu, mutta käyttöliittymäkerroksen älykkyys ja toiminnallisuus paranevat. Käyttöliittymän toiminnot voivat mukautua vallitsevaa tehtävää paremmin palvelevaksi, kun laitteet, palvelut ja sovellukset voivat seurata ja ennakoida käyttäjien toimintoja ja tarpeita. Samalla voidaan edesauttaa ikääntyneiden omatoimisuutta ja selviytymistä kotona arjen askareista”, kertoo projektin koordinaattori, johtava tutkija Jani Mäntyjärvi VTT:ltä.

Käyttöliittymä voi hajaantua esineisiin ja pintoihin ja siten helpottaa kuluttajaa arjen toimissa. Esimerkkejä jo toteutetuista ja toimivista järjestelmistä löytyy ruoanlaiton reseptipalvelusta ja hyvinvoinnin tsemppipalvelusta.

Reseptipalvelu on yhteydessä yksinkertaisilla vuorovaikutustekniikoilla varustettujen keittiön laitteiden, astiaston ja ruoka-ainepakkausten kanssa. Järjestelmä ohjaa ja avustaa kokkaamisessa.

Hyvinvoinnin ”tsemppipalvelu” toimii kaikkien käyttäjän digitaalisten laitteiden kautta (mobiilit päätelaitteet, tv:t, auto, tietokoneet, aktiviteettimonitorit). Reaaliaikainen käyttäymismonitorointipalvelu kertoo, milloin ja minkä laitteen kautta käyttäjää voi informoida, muistuttaa ja kannustaa. Tämä palvelu toimii liikuntakannustin-, lääkemuistutin- ja valmennuspalvelujen kanssa.

Hankkeessa kehitettiin mm. monilaite-käyttöliittymätekniikoita sekä reaaliaikaisia kuluttajan käyttäytymisen tulkintamenetelmiä. Samoin tuloksena syntyi uusia työkaluja ja ohjelmistoja, joilla älykkäitä ja vaeltavia käyttöliittymiä voidaan toteuttaa. Tämä mahdollistaa IoT (Internet of Things) -laitteiden toimimisen käyttöliittyminä pilvipalveluihin. Myös fyysisten tuotteiden ja pilvipalvelujen integroiminen sekä uudenlaisen liiketoiminnan syntyminen mahdollistuvat.

Kotitalouksien käyttöön kehitettiin minimalistinen käyttöliittymän prototyyppi energianhallintaan yhteistyössä Offcode Oy:n kanssa. Helppokäyttöisellä prototyypillä pystyy hallinnoimaan omaa kulutusta sekä myymään ja ostamaan energiaa. ”Prototyyppi auttaa merkittävästi Offcoden strategiassa. Hankkeessa on löydetty menetelmiä, joilla voimme tuoda uuden sukupolven teknologioita energia-liiketoiminta-alueelle”, toteaa Senior Specialist Antti Takaluoma Offcode Oy:stä.

Kuluttajien ulottuville tällaisten käyttöliittymien arvellaan tulevan jo tänä vuonna.

Äly-ympäristöjen laitteiden yhteistoiminnallisuuden (ubi-interoperability) teknologia on voimallisen kehityksen kohteena. Ympäristömme laitteet, kuten osa kännyköistä, tableteista, läppäreistä, kodinlaitteista sekä autojen infojärjestelmistä ja navigaattoreista, tulevat käyttämään samoja käyttöliittymäohjelmistoja. Näiden yhteistoiminnallisuus parantaa käyttäjäkokemusta huomattavasti.

Suomesta SMARCOS-hankkeessa olivat VTT:n lisäksi Valve, IXONOS, Offcode, Nemein ja Nokia. Ulkomaisia osapuolia olivat Barco (BE), SIRRIS (BE), Human Interface Group (BE), Philips (NL), TP-Vision (NL), University of Twente (NL), EVALAN (NL), Phi-I (NL), Indra Sistemas (ES), ESI (ES), Honeywell (CZ), Fjord (UK), Intecs (IT), CNR (IT). Projektin budjetti oli n.14,2 M€, ja se rahoitettiin Artemisia-organisaation ja paikallisten julkisen sektorin rahoittajien kautta.

Katso VIDEO sovelluksesta Context and task monitoring assisted cooking: http://ca.vtt.fi/resource_center.html