Sign In

Älypuhelinsovellus ehkäisemään stressiä, unettomuutta ja ahdistusta

5.3.2013

 

VTT ja Jyväskylän yliopisto ovat kehittäneet älypuhelimissa toimivan Oiva-harjoitusohjelman lievittämään stressiä ja parantamaan elämänlaatua. Tietoisuustaitoja ja henkistä hyvinvointia parantava ohjelma on helppo ottaa käyttöön arjen kiireissä. Ohjelman hyötyjä on tutkittu työikäisten stressaantuneiden henkilöiden keskuudessa ja tulokset ovat olleet hyvin myönteisiä

Arviolta 38 % EU:n väestöstä kärsii vuosittain mielenterveysongelmista. Merkittävä osa ongelmista johtuu stressistä. Työelämän poissaoloista arviolta 50–60 % liittyy stressiin, mistä aiheutuu noin 20 miljardin euron kustannukset EU-alueella. Ongelmien ennaltaehkäisy lisäisi hyvinvointia, säästäisi yhteiskunnan kustannuksia ja parantaisi työssä jaksamista ja työn tuottavuutta.

Älypuhelimiin suunniteltu Oiva-harjoitusohjelma perustuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT), joka on osoittautunut tehokkaaksi työperäisestä stressistä tai masennuksesta kärsivien hoidossa. Oiva on ensimmäinen HOT-lähestymistapaan perustuva älypuhelinsovellus. Oivan 46 harjoitusta on valikoitu ja muokattu HOT-ohjelmissa käytetyistä harjoituksista niin, että suurin osa niistä kestää vain 2–3 minuuttia ja ne ovat siksi helposti tehtävissä myös arjen kiireissä.

Oivan menetelmät tähtäävät henkisen hyvinvoinnin taitojen parantamiseen, joten ne soveltuvat moniin tarpeisiin, kuten stressiin, lieviin masennus- tai ahdistusoireisiin, uniongelmiin ja liikunta- tai syömistottumusten muuttamiseen. Ohjelma tarjoaa käyttäjälleen neljä harjoituskokonaisuutta, joilla opitaan tietoisuustaitoja, ajatusten hyväksyntää, omien arvojen tunnistamista sekä kehontuntemukseen ja rentoutumiseen liittyviä taitoja. Harjoitukset voi joko lukea tai kuunnella.

Tietoisuustaidot tarkoittavat kykyä keskittyä hetkeen kokonaisvaltaisesti. ”Tietoisuustaidot ovat nykypäivän kiireisessä maailmassa entistäkin tarpeellisempia, ja niiden harjoittaminen on erityisen tärkeää tietotyössä, joka vie ajatukset usein muualle. Tietoinen läsnäolo, ikävien ajatusten hyväksyntä ja omien arvojen tunnistus parantavat keskittymiskykyä, luovuutta, innovointikykyä ja työn tuottavuutta. Nämä taidot ovat tasapainoisen ja mielekkään elämän kannalta muutenkin olennaisia”, toteaa VTT:n tutkija Kirsikka Kaipainen.

Oivan vaikutuksia tutkitaan parhaillaan ja tähänastiset tulokset ovat myönteisiä. Viidentoista työssäkäyvän henkilön ryhmä kokeili Oivaa keväällä 2012 kuukauden ajan. Kaikki kokivat elämänlaatunsa parantuneen tutkimuksen aikana, ja aktiiviset käyttäjät kokivat stressin vähentyneen. Oivan koettiin auttaneen esimerkiksi nukahtamisvaikeuksiin, ikävien ajatusten käsittelyyn ja omien arvojen selventämiseen.

Parhaillaan on käynnissä laajempi tutkimus, johon osallistuu työikäisiä, joilla on stressiä ja metabolisen oireyhtymän piirteitä. Lisäksi joukko ensimmäistä lastaan odottavia perheitä pääsee testaamaan Oivaa tänä keväänä.

”Oivassa on potentiaalia moneen tarkoitukseen, koska menetelmät ovat yleisluontoisia ja kuka tahansa voi hyötyä niistä. Sovellusta voi käyttää itsenäisesti tai muun hyvinvointiohjelman tukena. Sitä voisi käyttää esimerkiksi työhyvinvoinnin edistämisessä, terapian tai kuntoutuksen työvälineenä, tai opettamaan hyvinvoinnin taitoja koululaisille tai opiskelijoille”, Kaipainen pohtii.

Tavoitteena on, että Oiva-ohjelma saadaan yleiseen käyttöön vuoden 2013 aikana.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitos on kehittänyt sovelluksen sisällöt, määritellyt harjoitusohjelman rakenteen ja muokannut harjoitusten sisältöä älypuhelimeen sopivaan muotoon. VTT on hyödyntänyt mobiili- ja hyvinvointiteknologiaosaamistaan Oivan määrittelyssä, johtanut käyttöliittymän suunnittelua ja toteuttanut sovelluksen. VTT vastaa myös käyttäjäkokemuksiin liittyvistä tutkimuksista. Jyväskylän yliopiston psykologian laitos puolestaan vastaa tutkimuksista, joilla selvitetään sovelluksen vaikutusta psykologiseen hyvinvointiin.

MEDIAMATERIAALI

Kuva 1
Kuva 2
Kuvateksti: Älypuhelimiin suunniteltu Oiva-harjoitusohjelma perustuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan, joka on osoittautunut tehokkaaksi työperäisestä stressistä tai masennuksesta kärsivien hoidossa.

Ota yhteyttä