Sign In

Suomalaiset mukaan ratkomaan globaalin ruokatuotannon tulevaisuutta

21.11.2016

​Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Helsingin yliopisto ovat menestyneet Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) KIC rahoitushaussa. Suomalaiset ovat mukana ruokatuotannon haasteisiin ratkaisuja etsivän noin 50 eurooppalaisen toimijan yhteenliittymässä, jolle on myönnetty noin 400 miljoonan euroa.

Kestävä ja turvallinen ruokatuotanto on merkittävä tulevaisuuden haaste, sillä YK on arvioinut ruuan kysynnän kasvavan 70 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.  Rahoituksen saanut EIT Food etsii ratkaisuja kestävään ja turvalliseen ruokahuoltoon 13 eri maan yritysten, yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyöllä.  

Suomesta VTT:n ja Helsingin yliopiston lisäksi mukana on Valio. Seuraavan seitsemän vuoden aikana yhteenliittymän on tarkoitus moninkertaistaa rahoituksensa yksityisten ja julkisten investointien kautta.  Tavoitteena on muun muassa vauhdittaa 350 start-upin kehittymistä ja tuottaa 290 tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatiota.

VTT:llä on kokemusta kahdesta aiemmin käynnistyneestä KIC-konsortiosta, EIT Digital ja EIT Raw Materials.  Julkisen ja yksityisen sektorin yhdistävät keskittymät on koettu erinomaiseksi tavaksi verkottua ja edistää alan kilpailukykyä, sanoo hanketta VTT:llä valmistellut tutkimusprofessori Kaisa Poutanen.

 – Elintarvikealalla on globaalien haasteiden lisäksi paljon kehittymisen mahdollisuuksia esimerkiksi yksilöllisen ravitsemuksen ja digitaalisten palvelujen puitteissa. Monialainen yhteistyö antaa tähän uudessa konsortiossa hyvän kasvupohjan.

Helsingin yliopistosta valmistelua on johdettu elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksesta. Tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava vararehtori Keijo Hämäläinen listaa innostuneena yhteistyön mahdollisuuksia.

– EIT-rahoitus ja yhteistyöverkostot tarjoavat meille uusia kontakteja ja kanavia viedä tutkimusta käytäntöön. Monitieteisenä yliopistona voimme antaa konsortiolle paljon muun muassa ruokatutkimuksen, innovaatioiden ja koulutuksen alalla.

Hakemusvalmistelua ovat tukeneet Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö, Uudenmaan liitto, Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö ja maa- ja metsätalousministeriö.

EIT selects winning innovation partnership in Food

Ota yhteyttä
 
 
 
​Lisätiedot:

Kaisa Poutanen, tutkimusprofessori
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Puh. 040 540 3326, Kaisa.Poutanen@vtt.fi

Keijo Hämäläinen, vararehtori
Helsingin yliopisto
Puh. 02941 22216, keijo.hamalainen@helsinki.fi