Sign In

VTT ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC tiivistävät yhteistyötä

30.6.2016

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen. Kolmivuotisen sopimuksen tavoitteena on lisätä kansallista kilpailukykyä ja tukea Suomen menestymistä tieteen ja tutkimuksen alueella. Kumppanit hyödyntävät toisiaan täydentävää osaamista sekä panostavat yhdessä kansalliseen ja kansainväliseen verkostoitumiseen.

CSC ja VTT ovat jo aiemmin tehneet yhteistyötä laskennallisessa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä esimerkiksi teollisuuden prosessien mallinnuksessa ja fuusiotutkimuksessa. Nyt solmitulla kumppanuudella tavoitellaan yhteistyön laajentamista ja syventämistä.

– Meillä on toisiamme täydentävää osaamista, jota yhdistämällä voimme edistää esimerkiksi suurteholaskennan hyödyntämistä yrityksissä ja teollisuudessa. Yhteistyö antaa myös erinomaiset mahdollisuudet tukea tutkimustulosten hyödyntämistä uusissa palveluissa ja tuotteissa, VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara toteaa.

Suuret datamassat, esineiden internet ja älyliikenne painopisteinä

Yhteistyötä tehdään jatkossa erityisesti jaetuilla painopistealueilla, kuten suurten datamassojen analytiikassa, esineiden internetin sovelluksissa tai tieto- ja viestintäteknologian käytössä liikennejärjestelmissä. Yhteisenä tavoitteena on tukea suomalaista tutkimusta ja yrityksiä kohti kansainvälistä johtoasemaa. Samalla etsitään uusia yhteistyömahdollisuuksia tutkimuksen kaupallistamiseen, yrittäjyyteen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyen.

Strateginen kumppanuus tarkoittaa myös kansainvälisesti kilpailukykyisten tutkimus- ja kehitysinfrastruktuurien kehittämistä yhteistyössä. Näitä voivat olla esimerkiksi ekotehokkaat konesalit tai tutkimusta ja tuotekehitystä palvelevat pilvilaskennan ja data-analytiikan ympäristöt. Yhteistyötä voidaan tehdä myös laitteiden ja tilojen suunnittelussa ja käytössä sekä hankintojen koordinoinnissa.

Enemmän EU-rahoitusta Suomeen

Tärkeä osa strategista kumppanuutta on osallistuminen yhdessä kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, joissa kehitetään infrastruktuuria ja palveluita tutkimuksen ja tuotekehityksen tarpeisiin.

Verrattaessa muihin Pohjoismaihin, ja erityisesti huippumenestyjä Hollantiin, suomalaisten EU-hankkeiden määrä, ehdotusten läpimenoprosentti ja rahoituksen kokonaisvolyymi jäävät selvästi jälkeen.

– Kansallista yhteistyötä, vuoropuhelua ja koordinointia lisäämällä voidaan merkittävästi parantaa EU-rahoituk­sen kotiuttamista ja tuoda eurooppalaisten hankkeiden hyötyjä Suomeen, sanoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.

Ota yhteyttä
 
 
 

​Lisätietoja:

Anne-Christine Ritschkoff
tieteellinen johtaja
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
anne-christine.ritschkoff@vtt.fi
p. 040 514 9893

Pekka Uusitalo
johtaja, kumppanuudet
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
pekka.uusitalo@csc.fi
p. 050 042 7720