Sign In

5G:stä digitalouden selkäranka – Suomeen maailman houkuttelevin 5G-ympäristö

3.2.2016

​​​

Viidennen sukupolven langattoman tiedonsiirtojärjestelmän kehittäminen on käynnissä ja tulee osaksi arkipäiväämme 2020-luvun alkupuolella. 5G yhdistää tarvittaessa ihmiset, laitteet, kulkuvälineet ja kaupungit toisiinsa internetin ja älykkäiden pilvipalveluiden avulla, jotta voimme kaikki toimia nykyistä aktiivisemmin turvallisessa ja miellyttävässä ympäristössä. Suomessa Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä on merkittävä rooli 5G-tutkimuksessa.

"5G mahdollistaa paljon puhutun digitalisaation toteuttamisen käytännössä. Kyse on kansalaisten sujuvien palvelujen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi myös kotimaisen tietoliikenneteollisuuden tulevaisuudesta", sanoo tietoliikennetutkimuksen päällikkö Jussi Paakkari VTT:ltä.

5G:ssä kehitetään mobiilitietoliikenteen lisäksi koneiden, laitteiden ja sensoreiden langattomia yhteyksiä uudelle tasolle. Tarvitaan erikoistuneita teknologioita mahdollistamaan massiivinen määrä internetin välityksellä keskenään kommunikoivia koneita ja laitteita. Tiedonsiirron luotettavuus ja turvallisuus korostuvat internetin välityksellä tehtävässä langattomassa koneiden ohjauksessa. Ensimmäisenä 5G:ssä toteutunevat kuitenkin entistä suuremmat datanopeudet tarjoten esimerkiksi 4K-videon suoratoistoa ja latauspalveluita.   

Massiivinen sensoreiden käyttö mahdollistaa energia- ja kustannustehokkaat kodit ja muut ympäristöt, kun niiden eri toiminnot ovat käytössä vain tarpeen mukaan. Lisäksi sensorit voivat havaita mahdolliset viat seinien sisällä, lattioiden alla tai teollisuusympäristöissä ennen kuin vahingot kasvavat suuriksi. Sensoreiden käyttö älyvaatteissa ja puettavissa laitteissa tulee myös parantamaan hyvinvointiamme personoitujen terveys- ja hyvinvointiteknologioiden avulla.

5G:n ansiosta mm. liikenneturva paranee, kun tiellä liikkujat ja kulkuvälineet tietävät toistensa sijainnin ja saavat tiedon sekunnin tuhannesosissa liikenteen äkillisistä muutoksista, kuten hätäjarrutuksista.

Vuorovaikutteinen virtuaalitodellisuus vapauttaa meidät tekemään yhteistyötä ja oppimaan tehokkaasti uusia asioita riippumatta olinpaikastamme. Etälääketiede, jopa leikkaukset, yhdessä luotettavan ja joustavan tiedon jakamisen kanssa tulevat mahdollisiksi ja avaavat uusia ovia esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tehostamiseksi. EU-komissio näkeekin 5G:n uuden digitaalisen talouden selkärankana.

5G tulee käyttöön 2020-luvun alussa, ja järjestelmän standardointi on juuri käynnistynyt. VTT on ollut keskeisesti mukana rakentamassa Suomen 5G-teknologiaohjelmaa läheisessä yhteistyössä suomalaisen teollisuuden ja yliopistojen kanssa. Viime vuonna alkoivat EU:n ja Tekesin isot 5G-tutkimusohjelmat, joissa VTT:llä on vahva rooli. VTT koordinoi useita teknisesti vaativia ja merkittäviä 5G-tutkimusprojekteja kansallisella ja EU-tasolla. Näin suuri rooli teollisuusvetoisessa 5G-tutkimuksessa on tutkimusorganisaatiolle ainutlaatuista. Lisäksi VTT tekee tietoliikennetutkimuksessa yhteistyötä myös mm. USA:n, Kiinan, Japanin ja Brasilian kanssa.

Tuoreissa EU-projekteissa kehitetään 5G-verkkojen tietoturvaa, erilaisten radioverkkojen tehokasta yhteistoimintaa ja joustavia 5G-radioalustoja yhdessä Euroopan johtavien 5G-toimijoiden kanssa.

Tekesin 5thGear-ohjelmassa VTT koordinoi Suomen ensimmäisen 5G-testiverkon rakentamista, taajuuksien yhteiskäyttötutkimusta ja millimetriaaltoalueen 5G-radiokehitystä. "Tavoitteena on luoda Suomeen maailman houkuttelevin 5G-tutkimus- ja kehitysympäristö", sanoo 5G-testiverkkohankkeen projektipäällikkö Atso Hekkala VTT:ltä.

5G-testiverkkohankkeessa on jo demonstroitu laitteiden väliseen kommunikointiin optimoitu tietoliikennejärjestelmä, jolla saavutetaan merkittävä energiankulutuksen väheneminen. Samalla on kokeiltu uutta ohjelmistoa, joka helpottaa erilaisten antureiden ja laitteiden kytkeytymistä Internetiin.
 
Kumppanit mukaan kehittämään uusia 5G-sovelluksia


VTT haluaa edelleen vahvistaa 5G-yhteistyöverkostoa ja kutsuu kumppaneita mukaan kehittämään 5G-teknologioita ja kokeilemaan uusia 5G-sovelluksia kanssaan. Vuonna 2016 on mahdollisuus osallistua uusien tutkimus- ja tuotekehitysprojektien valmisteluihin. Meneillään oleva 5G-testiverkkoprojekti mahdollistaa jo nyt uusien ratkaisujen, teknologioiden ja sovellusten kokeilut ja testaukset.

"VTT:llä on jo valmiina useita 5G-kehitystä tukevia teknologioita, ja niiden soveltamisesta 5G:n tarpeisiin on saatu loistavia tuloksia. VTT:n koordinoimissa projekteissa on esimerkiksi kehitetty taajuuksien yhteiskäyttöä, jonka avulla lisäkapasiteettiä tiedonsiirtoon voidaan saada helposti käyttöön jo 4G-järjestelmissä. Taajuuksien yhteiskäyttö voi myös olla konkreettinen tapa yhdistää tehokkaasti maanpäälliset 5G-verkot ja satelliittitietoliikenne", kertoo 5G-ohjelmapäällikkö Mika Lasanen VTT:ltä.