Sign In

Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteinen biotalouden tutkimusympäristö kansalliselle tiekartalle

14.3.2014

 

Suomen Akatemia on valinnut Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteisen biotalouden tutkimusympäristön yhdeksi kansallisen tason tutkimuksen infrastruktuuriksi. Tavoitteena on jalostaa uusiutuvaa biomassaa korkean teknologian tuotteiksi – kemikaaleiksi, polttoaineiksi ja materiaaleiksi. 

Suomen Akatemian nimittämä asiantuntijaryhmä on päivittänyt kansallisen tutkimusinfrastruktuurin tiekartan seuraaviksi 10–15 vuodeksi. Tiekartalle valitussa Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteisessä biotaloustutkimusympäristössä tutkitaan ja kehitetään biopohjaisia materiaali- ja energiaratkaisuja sekä laboratorio- että pilot-mittakaavassa. Yhteistyön tavoitteena on erityisesti kehittää menetelmiä, joilla jalostetaan metsäbiomassaa korkean teknologian tuotteiksi. Tutkimuksen painoalueita ovat teollinen biotekniikka, kemian prosessitekniikka ja materiaalitekniikka.

Infrastruktuuri kattaa koko kehityskaaren molekyylitason huippututkimuksesta prosessikehitykseen ja uusiin teknologiaratkaisuihin. Toiminta kattaa opetuksen, perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen, ja sen piiriin kuuluu laaja kokonaisuus tutkimus- ja kehitystoimintaa palvelevia tutkimuslaitteita ja -tiloja.

Tutkimusympäristön toimitilat ja laitteet sijaitsevat pääosin Espoon Otaniemessä, mutta tutkimusta tehdään myös Rajamäellä, Tampereella ja Jyväskylässä. Laitekantaa voidaan hyödyntää julkisten tutkimusprojektien lisäksi teollisten prosessien ja tuotteiden kehitystyössä toimeksiantoina.

”Kun siirrytään biotalouteen, yksi suurimpia haasteita maailmanlaajuisesti on kehittää uusiutuvien raaka-aineiden jalostukseen uusia teknologiaratkaisuja. Aalto-yliopiston ja VTT:n tieteellisten tutkimusympäristöjen yhdistäminen tarjoaa aiempaa paremmat mahdollisuudet uusien läpimurtojen tekemiseen teknologisten haasteiden ratkaisemiseksi. Kansainvälisesti ainutlaatuinen tutkimusympäristö edistää korkeatasoista tiedettä, biotalouden innovaatioita ja lisäksi suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja uudistumista”, kertoo hankkeen vastuullinen vetäjä, akatemiaprofessori Jukka Seppälä Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta.

”Yhteinen koetoimintaympäristö on konkreettinen jatkumo VTT:n ja Aallon viime vuosina erinomaisesti tiivistyneelle yhteistyölle esimerkiksi nanoselluloosatutkimuksen ja muun kuitututkimuksen ympärillä. Yhteinen tavoitteemme on verkottaa suomalaista teollisuutta ja muita toimijoita kotimaassa ja kansainvälisesti sekä vahvistaa Suomen asemaa yhtenä biotalouden johtavana eurooppalaisena toimijana”, kertoo VTT:n luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen liiketoiminta-alueen operatiivinen johtaja Anu Kaukovirta-Norja.

www.bioeconomyinfra.fi

Ota yhteyttä