Sign In

AARRE luotsaa yritykset kiertotalouteen – toimintamallina nopeat kokeilut

25.6.2015

Kiertotalous muuttaa radikaalisti liiketoimintaympäristöä. Kuluttajat ovat ratkaisevassa asemassa mahdollistamassa tätä muutosta. AARRE-projektissa luodaan VTT:n johdolla uutta, käyttäjälähtöistä kiertotalouden liiketoimintaa yhdessä yritysten ja asiakkaiden kanssa. Toimintamalleina ovat nopeat kokeilut.

Uusiutumattomien luonnonvarojen huvetessa ja kallistuessa vallitseva lineaarinen talous on tulossa tiensä päähän. Kiertotaloudessa perinteiset toimialamallit ja rajat murtuvat. Yritysten ansaintamallit muuttuvat radikaalisti, ja niiden on herättävä uudistamaan liiketoimintoja ja arvoketjuja.   

Erityisesti kuluttajat ovat ratkaisevassa asemassa mahdollistamassa muutosta kohti kiertotaloutta. Siirtymää vauhdittavat kasvava kulutus, uusi kuluttajasukupolvi, kaupungistuminen, työllisyystilanne, uudet ympäristölait ja teknologian nopea kehittyminen.

Elokuussa starttaava VTT-vetoinen AARRE-hanke kehittää näkymättömän arvon näkyväksi yhdessä yritysten ja niiden asiakkaiden kanssa tunnistaen mahdollisuudet ja tarjoten ratkaisun: kuinka kiertotalous muuttaa koko liiketoimintaympäristön ja miten nykyiset arvoketjut muutetaan kiertotaloudeksi.

"Vahva liiketoimintalähtöisyys on tärkeä. Kiertotaloudessa materiaalit ja arvo kiertävät. Lisäarvoa luodaan muun muassa tarjoamalla uutta teknologiaa hyödyntäviä palveluja. Tarvitaan käyttäjälähtöisyyttä, muutosta asenteissa ja toimintatavoissa sekä eri toimijoiden välisiä kumppanuuksia. Kiertotalous muuttaa radikaalisti liiketoimintaympäristöä avaten niin uusille kuin nykyisille suomalaisille yrityksille valtavia liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisessä mittakaavassa. Kuluttajille on luvassa täysin uusia tuotteita ja palveluja", kertoo projektipäällikkö Maria Antikainen VTT:ltä.

AARRE-hankkeen toimintamallina ovat kuukauden pituiset nopeat kokeilut, jotka tehdään yhdessä yritysten ja näiden asiakkaiden kanssa. Keskiössä ovat: kuluttajan rooli muutoksessa, teknologian mahdollisuudet kuten teollinen internet, menestyksekkäiden liiketoimintamallien löytäminen ja muuttuvien liiketoimintaympäristöjen ymmärtäminen. Kuluttajia osallistutetaan mukaan suunnitteluun ja kaikkien mallien ympäristövaikutukset arvioidaan. Epäonnistumiset ovat hyväksyttäviä, koska ne auttavat suuntaamaan uudelleen.

AARRE-tutkimushankkeessa ovat mukana VTT, SYKE ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus sekä kumppaneina Lassila & Tikanoja, Destamatic, Eurokangas, Kierrätysverkko, Not Innovated Here, PiggyBaggy, Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus. Kansainvälisiä tutkimusyhteistyökumppaneita ovat englantilainen Cambridge University ja ruotsalainen Lunds universitet.

VTT:n johtama hanke käynnistyy elokuussa 2015 ja päättyy syyskuussa 2017. Budjetti on 600 000 e, jota rahoittavat Tekes, VTT, Helsingin yliopisto, SYKE ja yritykset.

AARRE-hanke Twitterissä: @AarreResearch

Sitran määritys kiertotaloudesta: Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä.