Sign In

Ainutlaatuinen jatkuvatoiminen lääkkeenvalmistuslinjasto Kuopioon

22.2.2013

 

Lääkkeenvalmistuksen prosesseja ja mittausmenetelmiä kehittävä tutkimuskeskus, PROMIS Centre, on rakentanut uudenlaisen jatkuvatoimisen lääkkeenvalmistuslinjaston, joka on ainoa laatuaan Euroopassa.Tutkimus- ja kehityskäyttöön tarkoitettu linjasto palvelee myös lääketeollisuutta, jolle jatkuvatoiminen valmistus tarjoaa mahdollisuuden tehokkaampaan lääketuotantoon.

Kuopiossa toimiva PROMIS Centre on Itä-Suomen yliopiston, VTT:n ja Savonia-ammattikorkeakoulun perustama tutkimuskeskus, joka kehittää lääkkeenvalmistuksen prosesseja ja mittausmenetelmiä.

Tasalaatuisempia lääkkeitä

Uusi linjasto on sijoitettu yliopiston tiloihin ja sitä voidaan hyödyntää myös farmasian ja tekniikan alojen koulutuksessa.

Jatkuvatoimisella valmistuksella pyritään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan lääketuotantoa sekä vähentämään väli- ja lopputuoteanalytiikkaa. Tämä on mahdollista modernien, osaprosessien laatua jopa reaaliaikaisesti mittaavien järjestelmien avulla. Lääkevalmisteista tulee tasalaatuisempia kuin perinteiseen erätoimiseen valmistukseen perustuvassa lääketuotannossa, koska materiaalivirta pysyy tasaisena eikä valmistusvaiheiden välille synny katkoja.

Linjasto käsittää syöttölaitteita, sekoittimia, massan siirtolaitteita sekä tablettikoneen, mutta linjaston ytimen muodostaa kuivarakeistin eli rullapuristin. Linjastossa ei käytetä liuottimia, joten myös ympäristöseikat on otettu huomioon.

Testausalusta myös kansainväliselle lääketeollisuudelle

Uusi tuotantokonsepti on jo herättänyt merkittävää kotimaista ja kansainvälistä kiinnostusta, koska lääketeollisuus ympäri maailman on vakavassa talouskriisissä alati alenevien katteiden vuoksi. Linjasto on lääketeollisuudelle oiva testausalusta selvittää, millaiset tuotteet voidaan ja kannattaa siirtää jatkuvatoimisesti valmistettaviksi ja millaisia muutoksia esimerkiksi valmisteiden koostumuksiin on tehtävä.

Vuonna 2008 perustetun PROMIS Centren tutkimusosapuolten työnjako voidaan karkeasti kuvata siten, että Itä-Suomen yliopisto vastaa materiaali-, prosessi- ja valmistuslaitetutkimuksesta ja -kehityksestä, VTT mittalaitekehityksestä ja säätöjärjestelmistä sekä Savonia-ammattikorkeakoulu tarvittavista laiteintegraatioista.

Kolmen tutkimusosapuolen lisäksi keskuksen toiminnassa on ollut aktiivisesti mukana noin 20 kotimaista ja kansainvälistä yritystä valmistavasta lääketeollisuudesta, mittalaitekehityksestä sekä säätö- ja mallinnuspuolelta.

Ota yhteyttä