Sign In

Aivosähkökäyrän uusi tulkintatapa ennustaa sydänpysähdyspotilaan neurologisen toipumisen

13.1.2009

 

Diplomi-insinööri Miikka Ermes esittelee väitöksessään 15.5.2009 menetelmiä, joita voidaan käyttää ihmisestä mitattujen signaalien käsittelyyn. Hän on kehittänyt väitöstyössään mm. uusia menetelmiä sydänpysähdyksen jälkeisen aivovaurion todentamiseksi. Tähän asti tulkinnan vaikeus on rajoittanut aivosähkökäyrän rutiininomaista käyttöä sydänpotilaiden valvonnassa.

Monitieteellisessä tutkimusryhmässä tehty tutkimus osoitti, että aivosähkökäyrästä johdettujen muuttujien avulla potilaan neurologinen toipuminen voidaan ennustaa jo ensimmäisen sydänpysähdyksen jälkeisen vuorokauden aikana.

Tutkimuksessa johdettiin aivosähkökäyrästä muuttujia, jotka yksinkertaistavat käyrän tulkintaa. Tutkijoiden pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää menetelmiä, jotka mahdollistavat neurologisen toipumisen jatkuva-aikaisen seurannan sairaalassa. Näin hoitohenkilökunnalla olisi mahdollisuus reagoida välittömästi aivojen tilassa tapahtuviin muutoksiin.

Sydänpysähdyksen saaneiden potilaiden elimistön kudokset alkavat pian verenkierron pysähtymisen jälkeen kärsiä hapen puutteesta. Aivokudos on erityisen herkkä hapenpuutteelle ja sen vuoksi onnistuneestikin elvytetyille potilaille jää usein eriasteisia neurologisia vaurioita. Lievimmillään vauriot ovat ohimeneviä, muistiin tai liikkumiseen liittyviä häiriöitä. Vakavimmillaan ne aiheuttavat potilaalle pysyvän tajuttomuuden.

Aivosähkökäyrä (EEG) kuvaa aivojen sähköistä toimintaa periaatteessa samalla tavalla kuin sydänsähkökäyrä (EKG) kuvaa sydämen toimintaa. Aivosähkökäyrän tulkinta on kuitenkin vaikeampaa, koska sähköisesti säännöllisesti sykkivän sydämen sijasta aivoissa on miljardeja eri aikaan sykkiviä aivosoluja. Sen soveltuvuus neurologisen toipumisen ennustamiseen on tunnettu jo ennestään, mutta tulkinnan vaikeus on rajoittanut aivosähkökäyrän rutiininomaista käyttöä potilasvalvonnassa. Tällä hetkellä tulkinta vaatii käytännössä aina erikoislääkärin konsultaatiota, mikä saattaa aiheuttaa viivettä potilaan hoidossa.

Diplomi-insinööri Miikka Ermeksen signaalinkäsittelyyn liittyvä väitöskirja “Methods for the Classification of Biosignals Applied to the Detection of Epileptiform Waveforms and to the Recognition of Physical Activity” (“Menetelmiä biosignaalien luokitteluun sovellettuna epileptiformisten aaltojen havaitsemiseen ja fyysisen aktiviteetin tunnistamiseen”) tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Tietotalossa 15.5.2009 kello 12 Korkeakoulunkatu 1:ssä (sali TB219). Vastaväittäjänä toimii professori Georg Dorffner, Medical University of Vienna.

Väitöskirja verkossa

Lisätietoja:

VTT, tutkija Miikka Ermes, puh. 040 5309273

Ota yhteyttä