Sign In

Aivovammojen hoitoon kehitetään yksilöllisiä ratkaisuja

24.2.2011

VTT:n koordinoima EU-hanke TBIcare vie tapaturmaisten aivovammojen hoitoa yksilöllisempään suuntaan. Projektissa kehitettävällä ohjelmalla on mahdollista yhdistää potilastiedot vamman luonteeseen siten, että jokainen aivovammapotilas saa tarpeisiinsa parhaiten sopivaa hoitoa.

Joka vuosi yli 20 000 suomalaista vammautuu ja useat tuhannet menettävät työkykynsä tapaturmaisen aivovamman vuoksi. Myös kansantaloudellisesti ongelma on huomattava. Tapaturmaiset aivovammat aiheuttavat enemmän menetettyjä työvuosia kuin syöpäsairaudet, aivoverisuonisairaudet ja HIV/AIDS yhteensä. Maailman mittakaavassa menetettyjen elinvuosien määrä on esimerkiksi sokeritautiin verrattuna nelinkertainen.

Aivovammapotilaiden hoidossa käytettäviltä menetelmiltä puuttuu vahva tieteellinen näyttö, koska potilaiden vammat vaihtelevat yksilöittäin erittäin paljon. VTT:n koordinoimassa TBIcare-projektissa kehitetään menetelmää, jonka avulla kullekin aivovammapotilaalle voitaisiin valita yksilöllinen, juuri hänen tarpeisiinsa sopiva hoitomuoto.

Tarkoituksena on kehittää työkalu, joka helpottaa lääkäreiden jokapäiväistä kliinistä työtä ja samalla mullistaa tapaturmaisten aivovammojen hoidon. Projektin päätavoitteena on luoda ohjelma, jolla potilaan aivovammaa ja terveydentilaa kuvaavat erilaiset muuttujat yhdistetään toisiinsa. Tämän jälkeen ohjelma muodostaa laajan tietokannan ja systeemisimulaation avulla yksityiskohtaisen kuvauksen potilaan aivovamman luonteesta ja sen vaatimasta hoidosta.

Kolmivuotisen hankkeen budjetti on yhteensä 4,2 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 3,2 miljoonaa euroa. Hankkeeseen osallistuvat VTT, GE Healthcare, Turun yliopistollinen keskussairaala, Cambridgen yliopisto, Imperial College London, Complexio Ltd ja Kaunasin teknillinen yliopisto. Hanke on osa Turkuun perustettavaa kansallista Aivovammakeskusta, jonka yhtenä tavoitteena on vastata jatkossa alan tutkimustoiminnan ja hoitokäytäntöjen kehittämisestä Suomessa.

Ota yhteyttä