Sign In

Anne-Christine Ritschkoff YK:n teknologia-asiantuntijaryhmän jäseneksi

27.4.2018

YK:n pääsihteeri nimitti Anne-Christine Ritschkoffin teknologia-asiantuntijaryhmän jäseneksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Kyseessä on YK:n vuonna 2015 perustama 10-jäseninen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä viedä eteenpäin Agenda 2030:ssa vahvistettuja kestävän kehityksen tavoitteita tieteen, teknologian ja innovaatioiden saralla, ja helpottaa sidosryhmien välistä yhteistyötä jakamalla tietoa, kokemuksia ja parhaita toimintatapoja sekä neuvomalla jäsenvaltioiden toimijoita, YK:n yksiköitä ja muita sidosryhmiä. Asiantuntijaryhmä toimii osana laajempaa teknologian fasilitointimekanismia (Technology Facilitation Mechanism, TFM).  

Filosofian tohtori Anne-Christine Ritschkoff on työskennellyt VTT:n palveluksessa vuodesta 1987 tutkijana ja tieteellisenä johtajana. Tällä hetkellä hän toimii VTT:n biotalouden ja kiertotalouden vanhempana neuvonantajana sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston sovelletun materiaalitekniikan dosenttina.

Hän on julkaissut yli sata julkaisua biotekniikan, materiaalitekniikan ja luonnonvarojen aloilla.

Hän on toiminut muun muassa jäsenenä useissa Suomen luonnonvara- ja biotalousstrategioita valmistelevissa asiantuntijaryhmissä, Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsenenä ja EU:n Horizon 2020 -ohjelman asiantuntijaryhmän varapuheenjohtajana.

TFM:n jäsenet 2018-2019: https://sustainabledevelopment.un.org/tfm#group

Agenda 2030: https://sustainabledevelopment.un.org/ sekä TFM:n toiminnasta https://sustainabledevelopment.un.org/tfm

MEDIAMATERIAALI

 

KUVA: Filosofian tohtori Anne-Christine Ritschkoff (Valokuvaaja: Sami Tirkkonen)