Sign In

Antti Kivimaa VTT:lle puuteollisuuden Senior Adviseriksi

26.8.2010

Diplomi-insinööri, ekonomi Antti Kivimaa on nimitetty VTT:lle puuteollisuuden Senior Adviseriksi Espooseen. Hän kehittää puutuoteteollisuuden kansainvälisiä ja kotimaisia asiakkuuksia ja verkostoja. Lisäksi hän käynnistää uusia toimeksiantoja ja vetää tutkimuskokonaisuuksia.

Antti Kivimaa tuo uutta asiantuntijuutta mekaanisen metsä- ja puutuoteteollisuuden tutkimukseen, teollisuusyhteistyöhön ja asiakkuuksiin. Hän on toiminut useilla sektoreilla kotimaassa ja ulkomailla asiakkuus- ja liiketoimintavastuussa sekä toimitusjohtajana.

Kivimaan avainalueena VTT:llä on puutuoteteollisuuden kansainvälisten ja kotimaisten asiakkuuksien ja verkostojen kehittäminen. Lisäksi hän käynnistää uusia toimeksiantoja ja vetää tutkimuskokonaisuuksia. Tällä luodaan pohjaa teollisuutta hyödyttäville uusille tuote- ja järjestelmäratkaisuille sekä palveluille. 

Kivimaa näkee, että samanaikaisesti puun ympäristöystävällisyys ja puun käytön lisäämiseksi käynnistyneet hankkeet Suomessa ja Euroopassa luovat hyvät mahdollisuudet suomalaisen teollisuuden edistämiseen ja tutkimustoiminnan roolin vahvistamiseen.

Kivimaa on koulutukseltaan mekaanisen metsäteollisuuden diplomi-insinööri ja laskentatoimen ekonomi. Hänen laajaan työkokemukseensa kuuluvat muun muassa työskentely Ruukki Group Oyj:ssä toimitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana, Sanoma-konsernissa kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä, Janton-konsernissa toimitus-, yrityssuunnittelu- ja kehitysjohtajana, Sponsor-konsernissa monissa johtajan tehtävissä ja Rake-yhtymässä konserniyhtiöiden toimitusjohtajana.

Kivimaalla on merkittäviä luottamustehtäviä useissa teknologia- ja pörssiyhtiöiden hallituksissa puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja jäsenenä. Viime aikoina hän on toiminut mukana Finnish Wood Research Oy:ssä, Enfucell Oy:ssä, Ruukki Groupin liiketoimintayhtiöissä ja FIM Group Oyj:ssä.

VTT:llä on useilla teknologia- ja osaamisalueilla ainutlaatuista huippuosaamista, joka tuotteistamisen ja kaupallistamisen kautta voidaan muuttaa menestyväksi liiketoiminnaksi. Tästä hyötyvät niin elinkeinoelämä kuin myös koko suomalainen yhteiskunta. Sillanrakentajina teknologioiden ja liiketoiminnan välillä toimivat yritysmaailmassa kovan kokemuksen hankkineet Senior Adviserit.

Kuva: Antti Kivimaa

 

Ota yhteyttä