Sign In

Asiakastarina: Kasvitaudit löytyvät uudella teknologialla aiemmin, tarkemmin ja nopeammin

5.3.2018

​SAM-pohjainen jäkälien tunnistus jäkäläkankaalta Rokualta. Palleroporonjäkäläksi luokitellut alueet on merkitty keltaisella ja harmaaporonjäkäläksi luokitellut alueet sinisellä. Luokittelemattomat jäkäläalueet koostuvat pääosin valkoporonjäkälästä. Kuvat: Markku Keinänen ja Lars Granlund (Itä-Suomen yliopisto).

​Hyperspektrikuvaus on äärimmäisen tarkka menetelmä, jolla voidaan havaita ja erotella eri materiaalit niiden kemiallisten ainesosien erilaisten valon heijastusominaisuuksien perusteella. Specim halusi pienentää kemialliseen kuvantamiseen käytetyn laitteen suurikokoisista teollisuuslaitteistoista järjestelmäkameran kokoiseksi, kannettavaksi laitteeksi, jolla kasvien stressitilaa ja kasvitauteja voidaan seurata aikaisempia menetelmiä tehokkaammin vain näppäämällä kuva.

VTT:n tutkijat kehittivät vuonna 1993 yhteistyössä NASA:n kanssa maailman ensimmäisen spektrografiaan perustuvan kuvantamisjärjestelmän ammattimaiseen ilmakuvaukseen. Vuonna 1995 kolme tutkijoista perusti Specim Oy:n kaupallistamaan tämän tutkimustyön. Specim on siitä alkaen ollut tarkan ja luotettavan hyperspektrikuvantamisen edelläkävijä koko maailmassa. Teknologia on laajassa käytössä tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa, lääketeollisuudessa, geologiassa, sotilassovelluksissa, ympäristöanalyyseissa, hydrologiassa, kasvitaloudessa ja rikostutkimuksessa. Se perustuu kemialliseen kuvantamiseen eli pystyy havaitsemaan materiaalien kemiallisen koostumuksen ja siinä tapahtuvat muutokset. Specimin laitteita ja spektrografeja on eri puolilla maailmaa päivittäisessä käytössä yli 6 000. Yhtiö on saanut useita innovaatiopalkintoja ja merkittävän määrän ulkopuolista pääomaa.

Hyperspektrikuvantaminen näkee, mitä silmä ei

Hyperspektrikuvantamisella voidaan niin luonnossa kuin kasvihuoneessa huomattavan nopeasti ja tarkasti seurata hyötykasvien ja muun kasvillisuuden tilaa, kuten niiden kokemaa stressiä tai kasvitauteja. Teknologia tuottaa tarkkoja havaintoja elävän kasvin koostumuksessa ja biologisessa hyvinvoinnissa tapahtuvista muutoksista. Jos esimerkiksi viljelysalan jossain osassa havaitaan kasvitauti, hyperspektrikamera löytää saman taudin myös muualta, jossa se ei vielä ole edes silmin nähtävissä. Hyperspektrikuvantamisen erottaakin muista teknologioista juuri sen kyky havaita ja luokitella kasvitaudit nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Laajemmassa katsannossa hyperspektrikuvantaminen on kokonaisten ekosysteemien tehokas seurantaväline. Näkyvän valon aallonpituudesta ja lähi-infrapuna-alueen aallonpituudesta laskettava niin kutsuttu kasvillisuusindeksi on yleisessä käytössä arvioitaessa kasvillisuuden rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuuksia, jotta voidaan arvioida yhteyttämisen tehokkuutta. Näin voidaan parantaa ruoantuotannon laatua ja turvallisuutta. Esimerkiksi täsmäviljelyssä tuloksia voidaan käyttää lannoituksen tai kasvinsuojeluaineiden käytön suunnitteluun.

"VTT toi hankkeeseen tärkeää algoritmi- ja UI/UX-osaamista, joka auttoi saavuttamaan tavoitteemme intuitiivisesta ja helppokäyttöisestä hyperspektrikameran käyttöliittymästä. Yhteistyö VTT:n tiimin kanssa oli saumatonta, ja meidän näkökulmastamme oli todella etuoikeutettua päästä tekemään yhteistyötä maailmanluokan ammattilaisten kanssa Specim IQ -tuotteemme kehityksessä” toteaa Harri Salo, Specimin tuoteohjelman päällikkö.

Lue koko Specim-asiakastarina tästä >>

Ota yhteyttä