Sign In

Asiakastarina: Tekoäly hyvinvoinnin keskiössä

7.6.2018

Käyttäjät ja AlvinOne

​Tekoäly hyvinvoinnin keskiössä

Helsinkiläinen Odum Oy on jo vuosikymmenten ajan digitalisoinut ja automatisoinut terveydenhuoltoalan palveluntarjoajien prosesseja. Kaksi vuotta sitten yhtiö laajensi toimintaansa terveydenhuollosta henkilöstöhallinnon ja johdon käyttöön tarkoitettuihin työkaluihin. AlvinOne on mobiilisovellus, jonka avulla on mahdollista ennakoida ja ehkäistä sairauksia. AlvinOne-tiimin visiona on, että ihmiset pystyvät ottamaan itse vastuun omasta hyvinvoinnistaan.

Missiona ihmisten auttaminen

Terveydenhuollon kustannukset ovat kaikkialla maailmalla nousussa, ja monissa teollistuneissa maissa ne alkavat olla kestämättömällä tasolla. Rasite jakautuu kaikille tahoille: yksityisille ihmisille, valtioille ja yrityksille. Samalla työnantajat ovat organisaationsa suorituskykyä mitatessaan tiedostaneet alentuneen tuottavuuden aiheuttamat kustannukset ja työntekijöiden hyvinvoinnin vaikutukset liiketoimintaan. Henkilöstön vajaakuntoisuudesta arvioidaan aiheutuvan työnantajille yhtä suuret kustannukset kuin sairauspoissaoloista.

“Me uskomme, että ennaltaehkäisy on parasta hoitoa ja että ihmisten pitäisi olla itse oman hyvinvointinsa keskiössä”, kertoo Johanna Varje, yksi AlvinOnen perustajista ja sen operatiivinen johtaja.

AlvinOne on uusi ratkaisu työntekijöiden suorituskyvyn optimoimiseksi terveyden avulla. Ratkaisu perustuu VTT:n kanssa yhteistyössä kehitettyyn koneoppivaan teknologiaan, jolla voidaan ennustaa tulevia terveysriskejä. Sillä voidaan tehdä etäterveystarkastuksia ja ohjata työntekijät tulosten perusteella sopiviksi arvioituihin palveluihin. Henkilöstöhallinto ja johto saavat reaaliaikaista, anonymisoitua analyysitietoa henkilöstön hyvinvoinnista ja mahdollisista riskeistä.

“Suomen työssä olevasta populaatiosta kerätyt havainnot muodostavat kooltaan, laajuudeltaan ja syvyydeltään ainutlaatuisen näyteaineiston. Sen perusteella voimme löytää profiileja, trendejä ja korrelaatioita, jotka aikaa myöten mahdollistavat personoidun ja henkilökohtaisen ongelmiin puuttumisen korkeimmissa riskiryhmissä. Kehittämäämme algoritmia voidaan modifioida erilaisiin työprofiileihin ja poissaolokaavoihin eri maissa”, kertoo Mark van Gils, VTT:n tutkimusryhmän vetäjä.

Lue koko asiakastarina AlvinOnesta tästä >>

Ota yhteyttä