Sign In

Asiakkaat arvioivat: VTT:n toiminnan taso kansainvälisesti verrattuna hyvä

14.10.2011

VTT:n Taloustutkimus Oy:llä teettämän asiakaskyselyn mukaan VTT:n toiminnan taso on kansainvälisestikin mitattuna hyvä. Tutkimushankkeista syntyy VTT:n asiakkaille selviä hyötyjä: 66 %:lle suomalaisista asiakkaista syntyi VTT-hankkeen tuloksena uusia tai parannettuja tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä, ja lähes 30 % otti käyttöön täysin uuden teknologian. Ulkomaisista asiakkaista lähes 40 % arvioi toiminnan tason jopa erinomaiseksi. Ulkomaiset asiakkaat arvostavat myös VTT:n asiakaslähtöistä toimintaa.

Niin kotimaisten kuin kansainvälisten asiakkaiden tyytyväisyys VTT:n toimintaan on noussut edellisvuodesta. Kotimaiset asiakkaat arvostavat erityisesti VTT:n monipuolista osaamista ja eri teknologioiden hyödyntämistä, yleisen teknologiakehityksen ennakointia ja tutkimustulosten näkyvyyttä Suomessa. Ulkomaiset asiakkaat arvostavat ennen kaikkea VTT:n asiakas- ja tarvelähtöisyyttä ja toiminnan tasoa kansainvälisesti mitattuna. Toiminnan tason kansainväliseen tasoon verrattuna arvioi ulkomaisista asiakkaista vähintään hyväksi 90 % ja jopa erinomaiseksi 40 %.

Tietopohjan ja osaamisen vahvistuminen on edelleen keskeisin VTT-hankkeista asiakkaille tuleva hyöty. Tämän hyödyn mainitsi kotimaisista asiakkaista 91 % ja ulkomaisista asiakkaista 87 %. Pariin edellisvuoteen verrattuna selvästi useammalle kotimaiselle asiakkaalle syntyi VTT-hankkeen tuloksena uusia tai parannettuja tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä (2011: 66 % vs. 2010:51 %).

VTT:n toiminta koetaan kyselyn mukaan rehelliseksi ja luotettavaksi. Suomalaisasiakkailla kolmen VTT:n toimintaa parhaiten kuvaavan ominaisuuden joukossa on myös puolueettomuus ja ulkomaisilla asiakkailla yhteistyökykyisyys. Selvää parannusta on tapahtunut kotimaisten asiakkaiden mielestä edelläkävijyydessä ja ulkomaisten asiakkaiden mielestä asiakas- ja tarvelähtöisyydessä.

Lähes 60 % sekä suomalaisista että ulkomaisista asiakkaista oli jo hyödyntänyt hankkeensa tuloksia kaupallisesti tai tuotannollisesti. Osuudet ovat merkittävästi edellisiä vuosia suuremmat. Kaupallinen ja tuotannollinen hyödyntäminen on myös aiempaa useammin hankkeiden tavoitteena. Noin viidennes vastaajista arvioi, että hyödyntäminen ei olisi toteutunut ilman VTT:n asiantuntemusta.

Ota yhteyttä