Sign In

Asuntorakentamisen pohja sivuutettu

13.1.2009

 

”Uusien asuntojen aloitusmäärät ovat saavuttaneet pohjatasonsa niin Euroopassa kuin Suomessa. Seuraavina vuosina rakentamisen kasvu jää vähäiseksi, mutta jyrkkä alamäki on päättymässä”, totesi asiakasjohtaja Pekka Pajakkala VTT:ltä puhuessaan Euroopan ja Suomen rakennusmarkkinoiden näkymistä 11.11. Puumarkkinapäivillä Lahdessa.

Asuntorakentamisen määrä on laskenut voimakkaasti viime vuosina lähes kaikkialla maailmassa. Lasku alkoi Euroopassa ja Suomessa vuonna 2007 ja kiihtyi rajusti vuosina 2008 ja 2009. Laskun taustalla olivat asuntojen määrien ja hintojen nousu osin kestämättömän korkealle tasolle, korkojen nousu ja viime vuoden finanssikriisin vauhdittama talouden raju supistuminen.

Pajakkalan mukaan nykyinen suhdannetilanne Suomessa on hyvin poikkeava, sillä aiemmin korot ovat nousseet talouden supistuessa. Korkeat korot ovat aiemmin pysäyttäneet investoinnit ja saaneet omaisuuden, mm. asuntojen arvot laskuun. Nyt korot ovat ennätyksellisen alhaalla ja kuluttajien ostovoima on parantunut veronkevennysten myötä ja hintojen nousun lähes pysähdyttyä. Aiemmin vientiä on vauhditettu devalvaatiolla, mutta nyt se ei ole mahdollista, ja viennin kasvunäkymät ovat heikot kuluvan vuoden rajun supistumisen jälkeen.

Koko rakentamisen lasku jatkuu melko voimakkaana myös ensi vuonna, mutta jää selvästi vähäisemmäksi kuin 1990-luvun alussa. Keskeiset syyt ovat edellä mainittujen lisäksi korjausrakentamisen aiempaa selvästi suurempi osuus koko rakentamisesta sekä melko vakaa kehitys elvytystoimien takia. Myös infrarakentamisen määrä kehittyy nyt vakaammin kuin 1990-luvun alussa voimakkaiden elvytystoimenpiteiden ansiosta.

”Asuntorakentamisen syöksyn päättyminen on tärkeä asia puun ja puutuotteiden kysynnälle niin Suomessa kuin Euroopassa. Puualan tulee kehittää uusia ympäristömyötäisiä jatkojalostettuja puurakentamisen tuotteita sekä hyödyntää kasvavan korjausrakentamisen tuomat mahdollisuudet”, Pajakkala totesi.


Asuntorakentamisen määrä Euroopassa.

Ota yhteyttä