Sign In

Biopolttoaineet edellyttävät uudistuksia tankkausasemilla

13.1.2009

 

VTT:n selvityksen mukaan liikenteen biopolttoaineiden nykyistä korkeampien etanolipitoisuuksien yleistyminen edellyttää muutoksia laitteistolle ja jakeluketjulle. Nykyiset laitteet toimivat turvallisesti polttoaineen tankkauksessa, mikäli bioetanolin osuus polttoaineessa ei ylitä 10 prosenttia. Tätä korkeammilla bioetanolipitoisuuksilla polttonesteen jakelulaitteistoihin on tehtävä muutoksia, joiden jälkeen jakelu on yhtä turvallista kuin nykyisin.

VTT tutki yhteishankkeessa kotimaisten polttoaineyritysten kanssa liikennekäyttöön tarkoitettujen biopolttoaineiden, kuten bioetanolin ja -dieselin, vaikutuksia polttonestejakelujärjestelmälle, -laitteille ja -materiaaleille. Suomessa liikennepolttonesteisiin on sekoitettu biopolttoaineita pieninä pitoisuuksina jo useita vuosia. Suomi on kuitenkin sitoutunut EU-tason sopimuksilla biopolttonesteiden käytön merkittävään lisäämiseen, jolloin biokomponentteja lisätään jatkossa nykyistä suurempina pitoisuuksina liikennepolttoaineisiin.

Polttonesteiden nykyistä suurempi etanolipitoisuus vaikuttaa jakelujärjestelmän laitteisiin, materiaaleihin ja turvallisuuteen. VTT:n materiaalitestien perusteella etanolin lisääminen bensiiniin aina 10 tilavuusprosenttiin asti ei pääsääntöisesti vaikuta heikentävästi esimerkiksi bensiinin jakelussa käytettävien laitteiden materiaaleihin. Eri biopolttoaineiden vaikutukset materiaaleihin ovat kuitenkin tapauskohtaisia. Esimerkiksi vetykäsittelyllä aikaansaadut bioöljyt (HVO) eivät edellytä muutoksia nykyisiin jakelujärjestelmiin. Sen sijaan kasviöljyjen estereitä sisältävä FAME-biodiesel (fatty acid methyl ester) rajoittaa materiaalien käyttöä.

Etanolin seossuhteen kasvaessa yli 10 prosenttiseksi puhutaan korkeaseosetanolipolttonesteistä (KSEP), joilla VTT on todennut olevan vaikutuksia bensiinijakelulaitteistojen materiaaleihin. Yli 10 prosenttia etanolia sisältävien biopolttonesteiden turvallinen jakelu edellyttää muutoksia materiaalivalintoihin sekä turvallisuuteen liittyviin nykykäytäntöihin, koska etanoli on polttoaineena herkemmin syttyvää laajemmalla lämpötila-alueella kuin perinteinen bensiini. Muutosten jälkeen korkeaseosetanolipolttonesteiden jakelu on vähintään yhtä turvallista kuin polttoaineiden jakelu nykyisin.

Muualla maailmalla biopolttonesteitä käytetään Suomea enemmän. Monessa Euroopan maassa biopolttonesteitä jaellaan siten, että korkeaseosetanolipolttonesteille, kuten E85, on rakennettu täysin uusi oma jakelujärjestelmä. Monissa tapauksissa on kuitenkin mahdollista muuttaa olemassa oleva järjestelmä yhteensopivaksi suuria määriä bioetanolia sisältäville polttonesteille. Kokonaan uuden jakelujärjestelmän rakentaminen saattaa johtaa tarpeettomiin yli-investointeihin.

Etanolibensiinin käyttöönotto muuttaa bensiinin jakelua entistä turvallisemmaksi, kun se toteutetaan vastuullista toimintatapaa ja ohjeita noudattaen. Biopolttonesteiden jakeluun liittyvät riskit tulee tunnistaa ja hallita ennalta, jotta uuden teknologian käyttöönotto on turvallista ja liiketoiminnallisesti kannattavaa.

Projektissa ei tutkittu biopolttonesteiden vaikutuksia moottorien materiaaleihin.

Öljy- ja Kaasualan keskusliitto standardoi hankkeen tuloksia kansallisesti. Projektiryhmä haluaa edistää polttoaineiden jakeluun liittyvää turvallisuutta ja antaa projektin tulokset avoimesti käytettäväksi. Projektin loppuraportin voi ladata VTT:n sivuilta http://www/inf/julkaisut/muut/2008/VTT-R-07049-08.pdf.

Hankkeen osapuolet olivat: VTT, Neste Oil Oyj, SOK ABC, St1 Oy, NEOT Oy, Autotank Oy, J K Pajarinen & Co, Labkotec Oy, Oy U-Cont Ltd, Wavin-Labko Oy, Asennusliike Lahtinen Oy, Hartela Oy ja koordinaattorina Tuotekehitys Oy Tamlink.